Llety ym Mhrifysgol Bangor

Llety ar gyfer israddedigion newydd

Ar hyn o bryd mae gan y Brifysgol oddeutu 2,300 o ystafelloedd ar gael mewn Neuaddau Preswyl ym Mangor. Rydym yn sicrhau lle i bob myfyriwr sydd yn ymgeisio i'r flwyddyn gyntaf ac sy'n gwneud cais o fewn yr amser penodedig.

Bydd ymgeiswyr is-raddedig sydd wedi derbyn cynnig (a all fod yn un amodol) i astudio yn y Brifysgol ym mis Medi 2014 yn derbyn e-bost pan fydd ceisiadau ar agor tuag at ddiwedd mis Mai.

Gofalwch bod eich cyfeiriad e-bost cyfredol gan y Brifysgol.

I wybod mwy am ein Neuaddau, cliciwch yma.

 

 

 

Site footer