Llety ym Mhrifysgol Bangor

Sicrwydd o ystafell!

Ym Mangor, rydym yn sicrhau lle mewn llety'r Brifysgol i holl fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd yn gwneud cais o fewn yr adegau priodol.

Bydd byw yn un o'n neuaddau o safon uchel (3ydd ym Mhrydain am safon neuaddau - Gwobrau Myfyrwyr What Uni) yn cynnig y cyflwyniad gorau i fywyd prifysgol. Cewch wneud ffrindiau newydd agos a chyfarfod â phobl o wahanol gefndiroedd.

Gallwch gerdded i adeiladau'r Brifysgol a'r ddinas ei hun o'n holl neuaddau preswyl.

Mae costau byw ym Mangor yn is nag mewn rhannau eraill o Brydain.

Mae eich biliau dwr poeth, trydan, gwres a mynediad i'r rhyngrwyd yn gynwysiedig.

Cefnogaeth Uwch Wardeniaid, tîm mawr o Wardeniaid a Staff Diogelwch ar gael 24 awr y dydd.

Gwnewch eich hun yn gartrefol

Tarwch olwg ar ein tudalennau neuaddau i weld sut fath o lety sydd ar gael, a chael syniad o beth yw'r costau ynghyd â gweld lluniau a fideos o'r neuaddau unigol.

 

Site footer