Canolfan dros Ymchwil Dwyieithrwydd

Y Gynhadledd Gyntaf ym Mangor i Ôl-raddedigion ar Ddwyieithrwydd a Deufoddedd

 

Cynhadledd ôl-radd Bangor ar Ddwyieithrwydd a Deufoddedd yw’r fenter gyntaf o’i bath ym Mhrydain. Y mae wedi’i bwriadu ar gyfer myfyrwyr lefel Meistr a doethuriaeth iddynt ddod ynghyd, cyflwyno’u gwaith a chael gwybod am syniadau newydd.

Prif nod y gynhadledd yw sefydlu fforwm ar gyfer myfyrwyr ôl-radd sydd â diddordeb mewn pob elfen ieithyddol o Ddwyieithrwydd a Deufoddedd.

Gyda maes dwyieithrwydd yn un rhyngddisgyblaethol yn ôl ei ddiffiniad, mae’r gynhadledd yn dod â chyfraniadau o nifer o feysydd at ei gilydd, yn amrywio o ieithyddiaeth i seicoleg, addysg a chymdeithaseg.

Dyddiad, Amser a Lleoliad

  • 2-3 Hydref , Prifysgol Bangor, Cymru, DU

Siaradwyr Gwadd

Marianne Gullberg
Prifysgol Radboud Nijmegen and Sefydliad Max Planck dros Seico-ieithyddiaeth, Nijmegen

Ineke Mennen
Canolfan dros Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd, Prifysgol Bangor

Adam Schembri
Canolfan Gwybyddiaeth Byddardod ac Ymchwil Iaith (DCAL), Coleg Prifysgol Llundain

 

Trefnir gan Canolfan dros Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd, Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, a DCAL, Coleg Prifysgol Llundain. Noddir gan Gymdeithas Ieithyddiaeth Prydain Fawr (LAGB).

 

Cysylltwch a: bbbconference@bangor.ac.uk

 

Site footer