Ysgol Gwyddorau Biolegol

Ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol

Mae'r Ysgol Gwyddorau Biolegol yn cefnogi sylfaen ymchwil egnïol mewn nifer o feysydd, gan gynnwys ecoleg moleciwlaidd, geneteg pysgodfeydd, DNA hynafol, bioleg esblygiadol a chadwraeth, biogeogemeg, biohydrometallurgy, biocemeg planhigion a chynnyrch (planhigyn) ffisioleg straen, biogeogemeg tir gwlyb, niwroffisioleg o cramenogion, ymatebion anifeiliaid i straen a microbioleg gymhwysol.

Cymorth Ariannol

Rydym yn derbyn cefnogaeth ariannol sylweddol gan Gynghorau Ymchwil, elusennau, adrannau'r llywodraeth, y Comisiwn Ewropeaidd, a diwydiant ym Mhrydain a thramor. Mae ein sylfaen ôl-ddoethurol yn cael ei gryfhau drwy Gymrodoriaethau noddi'n unigol-o NERC a'r CE (ee Marie Curie). Mae ein diddordebau amrywiol yn hwyluso cyfnewid eang o syniadau a thechnegau rhyngddisgyblaethol ac yn hyrwyddo cydweithio o fewn yr Ysgol a chyda chydweithwyr mewn sefydliadau eraill a diwydiant, yn y DU a thramor.

Grwpiau Ymchwil yn yr Ysgol

Mae rhagor o wybodaeth ar y gwahanol grwpiau ymchwil yn yr Ysgol (gan gynnwys cysylltiadau i'w gwefannau) ac ar ein gweithgareddau ymchwil cyfredol i'w gweld trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dde.

 

Site footer