Cyrsiau Israddedig Prifysgol Bangor

Cyrsiau i israddedigion

Chwilio am gwrs...

Rydym yn cynnig cyrsiau gradd mewn ystod eang o bynciau, cliciwch uchod i chwilio a ffeindio’r union gwrs i chi. Cymrwch gip hefyd ar rai o’n cyrsiau newydd.

Noder os gwelwch yn dda mai cyrsiau ar gyfer 2015 yw’r rhai sy’n cael eu dangos.

Gwneud cais…

Mi fydd rhaid i bob cais gael ei wneud drwy UCAS, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi eisiau trafod unrhyw beth ymhellach – cysylltwch â’r Adran Dderbyniadau ar 01248 382018 neu e-bostiwch marchnata@bangor.ac.uk

Site footer