Cefnogi Bangor

Croeso i wefan Cefnogi Bangor

Ers ei dechreuad, mae Prifysgol Bangor wedi elwa o gefnogaeth gan roddwr hael. Heddiw, mae rhoddion i'r Brifysgol yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn elwa o addysg o'r radd flaenaf, wedi'i gefnogi gan adnoddau a gwasanaethau ardderchog. Mae cefnogaeth ddyngarol hefyd yn rhoi lles i ymchwil arloesol y Brifysgol sy'n torri tir newydd, sy'n cael ei harwain gan academyddion sy'n arweinbaner i ddweud diolchwyr yn eu maes.

Diolch!

Diolch yn fawr iawn i'r holl gyn-fyfyrwyr am eu haddewid bron i £58,000
i Gronfa Bangor yn ystod ein hymgyrch ffôn yn ddiweddar. Bydd yr arian
yn gymorth i'r Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr, Darpariaeth Cyfrwng
Cymraeg, Gwella Campws a'n cronfa Anghenion Mwyaf.

Telethon y Gronfa Bangor

Mae Telethonau'r Hydref a Gwanwyn wedi codi dros £95,000 o bunnoedd i Gronfa Bangor! Mwy...

Cymorth Cymraeg

Mae tudalennau newydd sbon Cymorth Cymraeg wedi cael eu lansio ar wefan Prifysgol Bangor diolch i roddion hael o Gronfa Bangor (y Gronfa Flynyddol gynt). Mwy...

Rhowch eich Ad-daliad Treth

Gellwch ein cefnogi’n awr drwy enwebu Prifysgol Bangor i dderbyn eich ad-daliad treth.  Mae’n hawdd gwneud hyn a gellir cynyddu gwerth eich rhodd hefyd drwy Cymorth Rhodd. 

Sut i roi eich ad-daliad treth

Os dymunwch roi unrhyw ad-daliad treth sy’n ddyledus i chi, defnyddiwch god elusen unigryw Prifysgol Bangor - QAE79QG – ar eich ffurflen hunan-asesu neu ewch i www.hmrc.gov.uk a dilynwch y Cyswllt Cyflym i 'Find a Form'. Teipiwch SA100 Charity i gael y ffurflen gywir, llenwch hi a'i dychwelyd at Cyllid a Thollau EM gyda'ch Ffurflen Dreth. 

I gael gwybod mwy am SA Donate a Cymorth Rhodd ewch i www.hmrc.gov.uk/charities/faq.htm. I ychwanegu at y rhodd hon drwy Gymorth Rhodd, ticiwch y bocs ar eich ffurflen hunan-asesu.

 

 

Site footer