Graddio 2015

Ar ôl Eich Gradd .. Beth Nesaf?

Help ar ôl Graddio

Cyfarwyddyd a Gwybodaeth

(www.bangor.ac.uk/gyrfaoedd)

  • Arweiniad un i un
  • Cymorthfeydd gyrfa ac e-arweiniad
  • Gweithdai sgiliau chwilio am waith (CVs, Ceisiadau, Cyfweliadau, Canolfannau Asesu)
  • Adnoddau gyrfaoedd a gwybodaeth ar-lein

Byddwch Fentrus.

(www.bangor.ac.uk/careers)

Darparu hyfforddiant sgiliau a chefnogaeth i ddarpar entrepreneuriaid.

JobZone

(www.bangor.ac.uk/jobzone)

Chwilio am swyddi gwag yn genedlaethol i raddedigion, yn ogystal â swyddi rhan-amser a lleol.  Gweler www.prospects.ac.uk  hefyd i gael manylion am swyddi gwag cenedlaethol drwy e-bost a chofrestru i dderbyn cylchlythyrau rheolaidd.  Ewch hefyd i http://targetjobs.co.uk

Gwasanaethau Rhanbarthol i Raddedigion

Ewch i www.prospects.ac.uk/links/CareersServices i weld a ellwch ddefnyddio cyfleusterau gwasanaeth gyrfaoedd prifysgol yn agos i’ch cartref. Mae’r ddarpariaeth yn amrywio mewn gwahanol sefydliadau, felly cysylltwch â hwy ymlaen llaw i weld beth sydd ganddynt i'w gynnig.

Ffeiriau Recriwtio Haf

Bydd nifer o brifysgolion yn cynnal ffeiriau recriwtio haf i raddedigion ym Mai a Mehefin.   Cewch fanylion am y rhain yn www.prospects.ac.uk/links/careerfairs

Arolwg Cyrchfannau rhai a Adawodd Addysg Uwch

Fel prifysgolion eraill yn y DU, bydd y Brifysgol yn cysylltu â chi yn Rhagfyr i weld a ydych yn gweithio, yn gwneud gwaith astudio pellach, cymryd blwyddyn rydd neu’n dal i chwilio am waith.    A fyddech cystal â dychwelyd yr holiadur – cysylltir drachefn ar y ffôn â phawb na fydd yn ymateb!

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yma i’ch helpu i aros mewn cysylltiad gyda’ch cyfoedion, i ddod o hyd i ffrindiau coll, i’ch helpu i drefnu aduniadau a chadw’ch cysylltiad â Phrifysgol Bangor o le bynnag yr ydych yn y byd.

Fel aelod o’r rhwydwaith byd-eang hwn o fwy na 50,000 o alumni, byddwch yn derbyn gwybodaeth bwrpasol ar gyfer cyn-fyfyrwyr yn cynnwys ein cylchgrawn ar gyfer alumni, Bangoriad, yn ogystal â newyddion am ddigwyddiadau, gwirfoddoli, grwpiau a gweithgareddau eraill.

Nid ydym eisiau colli cysylltiad â chi – gadewch i ni wybod pan fyddwch yn symud ty neu waith, neu’n newid eich cyfeiriad e-bost drwy lenwi’r ffurflen ddiweddaru

Am fwy o wybodaeth am Swyddfa Datblygu a Cysylltiadau Alumni Prifysgol Bangor, cliciwch yma neu e-bostiwch: alumni@bangor.ac.uk

Site footer