Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Rhestr Staff

I ffonio unrhyw aelod o’n staff yn uniongyrchol, ffoniwch (+44) 01248 38 ac yna’r rhifau sydd wedi rhestru isdod.

  • Cliciwch yma i weld oriau swyddfa.
  • Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Tiwtor y Dydd (ac i weld pwy sydd ar gael), cliciwch yma
Aelod o staff Ebost Ffôn Swydd
Dr Peredur Davies 2198

Pennaeth yr Ysgol, Darlithydd mewn Ieithyddiaeth Cymraeg

Yr Athro Vyv Evans 3295 Athro mewn Ieithyddiaeth; Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd
Dr. Anouschka Foltz email icon 2267 Darlithydd mewn Seicoieithyddiaeth
Dr June Luchjenbroers 8205 Uwch Darlithydd mewn Ieithyddiaeth
Mr Garry Peel 2264 Gweinyddwr yr Ysgol
Dr Eirini Sanoudaki 8638 Uwch Diwtor, Darlithydd mewn Caffael Iaith
Dr Christopher Shank 3590 Darlithydd mewn Ieithyddiaeth
Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu
Dr Marco Tamburelli 2078 Uwch Ddarlithydd mewn Dwyieithrwydd
Dr Thora Tenbrink 2263 Uwch Ddarlithydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol;
Cyfarwyddwr Ymchwil
Dr Alan Wallington 8639 Darlithydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol (rhan amser)
Dr Sarah Cooper email icon 8883 Darlithydd mewn Seineg a Dwyieithrwydd, Derbyniadau Is-raddedig
Mrs Jessica Clapham email icon 8702 Darlithydd TEFL (rhan amser)
Ms Claire Quinn email icon 8702 Darlithydd TEFL (rhan amser)

Staff er Anrhydedd a Staff sydd wedi ymddeol

Aelod o staff Ebost Ffôn Swydd
Yr Athro David Crystal email icon n/a Athro er Anrhydedd
Yr Athro Margaret Deuchar email icon n/a Athro Emeritus mewn Ieithyddiaeth
Professor Eddie Williams email icon n/a Athro mewn Ieithyddiaeth
Dr Francis Gooding email icon n/a Darlithydd wedi Ymddeol

Cysylltiadau Ymchwil

Aelod o staff Ebost Ffôn Swydd
Mr David Brown email icon n/a Cysylltai Ymchwil

 

Site footer