Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Rhestr Staff

I ffonio unrhyw aelod o'n staff yn uniongyrchol, ffoniwch (+44) 01248 38 ac yna'r rhifau sydd wedi rhestru isdod.

  • Cliciwch yma i weld oriau swyddfa.

  • Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Tiwtor y Dydd (ac i weld pwy sydd ar gael), cliciwch yma

Aelod o staff

Ebost

Ffôn

Swydd

Yr Athro David Crystal

email icon

n/a

Athro er Anrhydedd

Dr Peredur Davies

email icon

2198

Darlithydd mewn Ieithyddiaeth Cymraeg

Yr Athro Margaret Deuchar

email icon

2269

Athro mewn Ieithyddiaeth

Yr Athro Vyv Evans

email icon

3295

Athro mewn Ieithyddiaeth a Dirprwy Bennaeth (Ymchwil), Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Dr. Vicky Chondrogianni
email icon
2267
Darlithydd mewn Dwyieithrwydd

Mr Garry Peel

email icon

2264

Gweinyddwraig yr Ysgol

Ms Nykola Lee

email icon

2270

Cymrawd Dysgu

Dr June Luchjenbroers

email icon

8205

Uwch Darlithydd mewn Ieithyddiaeth

Professor Ineke Mennen

email icon

8702

Athro mewn Dwyieithrwydd

Dr. John Olsson
email icon
  Darlithydd mewn Ieithyddiaeth Fforensig
Dr. Patrick Rebuschat
email icon
8528
Darlithydd mewn Dwyieithrwydd a Ieithyddiaeth Wybyddol

Dr Eirini Sanoudaki

email icon

8639

Cymrawd Ymchwil & Derbyniadau Ôl-raddedig

Dr. Christopher Shank
email icon
3590
Pennaeth yr Ysgol & Darlithydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol

Dr Marco Tamburelli

email icon

2078

Darlithydd mewn Dwyieithrwydd

Dr. Thora Tenbrink
email icon
2263
Uwch Ddarlithydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol & Derbyniadau Is-raddedig
Dr Alan Wallington
email icon
8638
Cymrawd Dysgu

Site footer