Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion archif - Llongyfarch Jason, enillydd y Goron

Testun cystadleuaeth y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd eleni ysbardunodd Dr Jason Walford Davies, darlithydd yn Adran y Gymraeg i fynd ati i gyfansoddi cerdd ar gyfer y gystadleuaeth. 'Egni' oedd y testun ac er iddo gyfansoddi barddoniaeth yn breifat ers tro, dyma'r tro cyntaf i Jason gystadlu ers ei ddyddiau ysgol.

Egni'r gerdd oedd y tensiwn yng nghyfnod streic y glowyr ugain mlynedd yn ôl. Bachgen yn ei arddegau oedd Jason bryd hynny ac roedd ei dad-cu yn gweithio dan ddaear ac yn cefnogi'r streic ac arweinydd y glowyr Arthur Scargill. Y streic oedd wedi dylanwadu ei ddaliadau gwleidyddol yn y cyfnod, roedd gweld ei dad-cu yn dioddef a gweld dirywiad yn y diwydiant wedi ei ysbrydoli i gyfansoddi'r gerdd fuddugol.

Y mae'r gerdd yn deyrnged i'w dad-cu, Brinley Powell meddai Jason. "Allai ddim ond ei gofio fel dyn oedd yn dioddef," meddai'r prifardd. Mewn cystadleuaeth arbennig o dda llwyddodd Jason i gipio'r goron am ei ddarlun byw a gonest o galedi yn ystod streic y glowyr.

Mae Jason yn ymuno â phrifeirdd eraill ar staff y Brifysgol, Dr Cen Williams, Dr Llion Jones a Dr Gerwyn Wiliams.

Site footer