Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

Ysgol Seicoleg Bangor yn Rhagori yn RAE 2008

Uned a Aseswyd

Staff a Gyflwynwyd (FTE)

  Safon ansawdd yr ymchwil yng Nghyflwyniad RAE 2008 (canran)

  4*

3*

2*

1*

U/C

Seicoleg (K44)

39

  20

45

25

10

0


Mae'r canlyniadau hyn yn dangos unwaith eto bod Ysgol Seicoleg Bangor yn un o'r adrannau mwyaf ei maint a mwyaf llwyddiannus y DU, ac yn cynhyrchu ymchwil o ansawdd a maint sy'n ei gosod mewn safle blaenllaw ar y llwyfan rhyngwladol. Mae'r Ysgol yn arbennig o falch o'r cysylltiad rhwng addysgu ac ymchwil ac mae'r ystadegau HESA diweddar yn dangos mai Ysgol Seicoleg Bangor yw'r drydedd adran fwyaf yn y DU (o ran niferoedd myfyrwyr), ac o bell ffordd yr adran fwyaf yn y dwsin blaen (allan o 76) o adrannau Seicoleg y DU a nodir yng nghynghreiriau Rhagoriaeth y Times Higher.

Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) diwethaf, roedd Ysgol Seicoleg Bangor yn un o ddim ond saith adran a gafodd y sgôr uchaf posib, sef 5*A. Nid yw RAE 2008 wedi dilyn yr un model. Yn RAE 2008 mae diffiniadau o ansawdd yn seiliedig ar raddfa safon o 4* (gyda goreuon y byd) at U/C (yn is na lefel cydnabyddiaeth genedlaethol) ac fe'u dyrennir fel canrannau o gynnyrch ymchwil yr adran. Gall Adrannau Seicoleg y DU gael eu gosod mewn safleoedd gwahanol, gan ddibynnu ar y ffordd y caiff y tablau cynghrair eu llunio. Fel y mae'r tablau isod yn dangos yn eglur, sut bynnag y cyflwynir y canlyniadau mae Ysgol Seicoleg Bangor yn un o adrannau Seicoleg mwyaf blaenllaw'r DU.

‘Research Power Rating Table’ (h.y. maint x ansawdd)

1. Prifysgol Caerdydd
2. Coleg Prifysgol Llundain
3. Birmingham
4. Sussex
5. Rhydychen
6. Sheffield
7. Bangor
8. Southampton
9. Caeredin
10. St Andrews

Canran yr Ymchwil a Ystyrir gyda'r Gorau yn y Byd (4* - y dyfarniad uchaf)

=1af       Rhydychen, Caergrawnt
3ydd      Coleg Prifysgol Llundain
=4ydd    Caerdydd, Birmingham, Birbeck
=7fed     Bangor, York, St Andrews, Glasgow

Nifer yr Aelodau Staff (FTE) a Gyflwynwyd

1   Caerdydd
2   Coleg Prifysgol Llundain
3   Birmingham
4   Sussex
5   Sheffield
=6 Southampton, Rhydychen
8   Bangor
9   Caeredin
10 Leeds

Tabl Rhagoriaeth y Times

1. Caergrawnt              
2. Rhydychen                    
3. Birmingham
4. Coleg Prifysgol Llundain                       
5. Birkbeck                 
6. Caerdydd                     
7. Royal Holloway       
8. St Andrews             
9. Efrog                       
10. Glasgow
11. Bangor     

Arwydd arall o ddyfnder ansawdd ein gweithgaredd ymchwil yw i ni gael y canlyniadau hyn drwy gyflwyno dros 97% o staff a oedd yn gymwys i'r RAE. Mae'r nifer uchel o fyfyrwyr yr ydym yn eu denu ynghyd â'r tablau uchod yn dangos yn glir bod ein hadran yn cynnig cyfuniad o ansawdd a maint sy'n unigryw ymysg adrannau Seicoleg y DU.

Prifysgol Bangor yn gyffredinol

I gael mwy o wybodaeth am berfformiad Bangor mewn meysydd eraill cliciwch yma.

 

 

Site footer