Swyddfa Ymchwil a Menter

Cymrodoriaethau


Cyllid o’r DU

Cyllid o Ffynonellau Rhyngwladol


Cyllid o’r DU

Cyffredinol – yn berthnasol i’r rhan fwyaf o feysydd pwn

 • Knowledge Transfer Partnerships for Post docs
 • Leverhulme Trust (unrhyw faes heblaw am y canlynol: polisi a lles cymdeithasol (yn enwedig ymchwil gweithredol); meddygaeth (os bydd gan ymgeiswyr amheuaeth, dylent ysgrifennu at y cyfarwyddwr); addysg mewn ysgolion; (mewn amgylchiadau eithriadol iawn, gall y cyfarwyddwr benderfynu derbyn cais sydd o bwys arbennig, o ran ehangder neu wreiddioldeb).
 • Royal Society ((y gwyddorau i gyd, h.y. o’r disgyblaethau hynny y mae'r gymdeithas yn ethol ymchwilwyr i ymuno â'r Fellowship of the Royal Society (am fanylion pellach, ewch i adran pwyllgorau’r wefan) )


Pwnc-benodol

Cyllid o Ffynonellau Rhyngwladol

Cyffredinol – yn berthnasol i’r rhan fwyaf o feysydd pwnc


Pwnc-benodol


Cyllid o’r DU

Cyffredinol – yn berthnasol i’r rhan fwyaf o feysydd pwnc

 

Knowledge Transfer Partnerships

Visit this page to see how postdocs can get involved.

 

The Leverhulme Trust

 • Ewch i’r dudalen hon i weld grantiau a gwobrau The Leverhulme Trust yn cynnwys eu haddysgedau cymrodoriaeth.

Royal Society

 • Ewch i’r dudalen hon i weld rhestr o gymrodoriaethau’r Royal Society.

 

Pwnc-benodol

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau

 

Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC)

 • Ewch i’r dudalen hon i weld rhestr o gynlluniau cymrodoriaeth y BBSRC.
 • Visit this page for fellowships involving business links and also this page.Breast Cancer Campaign

 • Ewch i’r dudalen hon am wybodaeth am gymrodoriaethau gwyddonol (ân glinigol) Breast Cancer Campaign.Yr Academi Brydeinig

 • Ewch i’r dudalen hon am restr o gynlluniau grant yn cynnwys cymrodoriaethau, a’r dudalen hon am gyflwyniad i’r grantiau sydd ar gael i’ch helpu i ddewis pa un sy’n addas i chi.

Ymchwil Canser y DU

 • Ewch i’r dudalen hon i weld y rhestr o gymrodoriaethau.

Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)

 • Ewch i’r dudalen hon i weld rhestr o gyfleoedd ariannu cyfredol yn cynnwys eu cynlluniau cymrodoriaeth amrywiol, ac i’r dudalen hon am restr o gyfleoedd ariannu i ddod gan yr ESRC.

Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)

 • Ewch i’r dudalen hon i weld y rhestr o gymrodoriaethau.

The Hans Rausing Endangered Languages Project

 • Ewch i’w gwefan i gael gwybodaeth am eu cymrodoriaethau a sut i wneud cais.

 

Cyngor Ymchwil Meddygol

 • Ewch i’r dudalen hon i weld y cymrodoriaethau sydd ar gael a chael gwybodaeth am sut i wneud cais.

Cyngor Ymchwil i’r Amgylchedd Naturiol (NERC)

Newton International Fellowships

 • Visit this website to find out about these fellowships which are overseen by the British Academy, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society, and were launched on 4 June 2008.

 

The Nuffield Foundation

 • Ewch i’r dudalen hon i gael amserlen ar gyfer ceisiadau grant, yn cynnwys y Social Science New Career Development Fellowship Scheme.

The Research Capacity Building Collaboration (RCBC) Wales

 • rcbcwales is a partnership between six HEIs in Wales to build research capacity in nursing, midwifery and the Allied Health professions. Applications are invited from eligible registered health professionals for two Postdoctoral Fellowships. Deadline 28 May 2008. Visit here for information.

 

The Royal Academy of Engineering

 • Ewch i’r dudalen hon i weld rhestr o wobrau a chynlluniau yn cynnwys cymrodoriaethau
  .

Royal Commission for the Exhibition of 1851 Research Fellowships

 • Ewch i’r dudalen hon am wybodaeth ynglŷn â’r cymrodoriaethau.

 

Smith and Nephew Foundation

 • Ewch i’r dudalen hon i weld y cymrodoriaethau a’r ysgoloriaethau.

The Wellcome Trust

 • Ewch i wefan y Wellcome Trust a’r maes pwnc sydd o ddiddordeb i chi. Mae’r grantiau a’r cymrodoriaethau sydd ar gael wedi eu rhestru dan y meysydd pwnc.

 

 

Cyllid o Ffynonellau Rhyngwladol

Cyffredinol – yn berthnasol i’r rhan fwyaf o feysydd pwnc

Fulbright Awards, UD

Framework Programme 7 People Programme - Marie Curie Actions

Pwnc-benodol

Cancer Research Institute, UD

Daphne Jackson Trust

Human Frontier Science Programme

 • Ewch i’r dudalen hon i weld rhestr o’r cymrodoriaethau sydd ar gael.

The National Academy of Education

UNESCO-L'ORÉAL

Site footer