Swyddfa Ymchwil a Menter

Archif Newyddion Ymchwil

Edrych am ffordd o ariannu eich ymchwil neu astudiaethau ôl-radd?

Mae fersiwn newydd o’r wefan ResearchResearch, o’r enw “Research Professional” yn cael ei lansio ym Mhrifysgolion Bangor ac Aberystwyth ar yr ail o Fawrth. Mae’r wasanaeth newydd yn dod a nifer o nodweddion yn cynnwys rhyngwyneb newydd a gwasanaeth pwnc benodol yn darparu gwybodaeth am feysydd ariannu ymchwil sydd o ddiddordeb I chi. Am fwy o wybodaeth, neu I drefnu sesiwn hyfforddi, cysylltwch â Haze; Robbins neu Cornelia Thomas yn y Swyddfa Ymchwil.

Cliciwch yma i ddarllen ymlaen...

 

Site footer