Research and Enterprise Office

Workshops, Events and Presentations

Presentations Library

Recent presentations and, where available, recordings of presentations, can be accessed from the RIO Presentations Library.

Workshops and Events

Please see below a list of workshops and events, including training delivered by the Research and Innovation Office, and talks given by external funders.

Training and development opportunities are also offered by the Human Resources Department and the Academic Development Unit.

If you have any questions or suggestions regarding the training and workshops offered please contact your College Research Facilitator.

2014

Chwefror / February

Dyddiad / Date: 20/02/2014

Amser / Time: 12.00 - 13.00

Teitl / Title: Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol (SIP): Gweithdy i ddarpar-ymgeiswyr / Strategic Insight Programme (SIP): Workshop for potential applicants

Lleoliad/ Location: Ystafell Gynhadledd 3 y Teras / Terrace Conference Room 3

I archebu lle / To book a place: E-bostiwch sip@bangor.ac.uk  i gadarnhau y byddwch yno / Please e-mail sip@bangor.ac.uk to confirm your attendance.

Mwy o wybodaeth / More information

Mawrth / March

Dyddiad / Date: 3/3/2014

Amser / Time: 2.00pm – 3.00pm

Teitl / Title: Ymweliad / Visit:  Cymdeithas Japan er Hyrwyddo Gwyddoniaeth (JSPS) / Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

Lleoliad/ Location: Ystafell y Cyngor / Council Chamber

I archebu lle / To book a place:
http://www.eventbrite.co.uk/e/presentation-from-the-japan-society-for-the-promotion-of-science-jsps-registration-10451110553

Ymholiadau / Queries:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â Penny Dowdney: p.j.dowdney@bangor.ac.uk : 01248 382266.

If you have any queries please contact Penny Dowdney : p.j.dowdney@bangor.ac.uk : 01248 382266.

 

Dyddiad / Date: 27/03/2014

Amser / Time: 11.30 – 12.30pm

Teitl / Title: Ymweliad gan Tenovus / Tenovus Visit

Lleoliad / Location: Ystafell Gynhadledd y Teras 3 / Terrace Conference Room 3

Y bydd Dr Ian Lewis, Cyfarwyddwr Cysylltiol Ymchwil yn Tenovus, yn ymweld â’r Brifysgol ddydd Iau, 27 Mawrth / Dr Ian Lewis, Associate Director of Research at Tenovus, will be visiting the University on Thursday 27 March.

Bydd Dr Lewis ar gael i siarad â staff ynglŷn â chyfleoedd i ddod ar gyfer cyllido / Dr Lewis will be available to talk to staff about forthcoming funding opportunities.

Bydd Dr Lewis hefyd yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r amrywiaeth o ddisgyblaethau a gaiff fanteisio ar grantiau gan Tenovus / Dr Lewis will also be raising awareness of the range of disciplines that can get involved in Tenovus grants.

Os hoffech fod yn bresennol, anfonwch e-bost Hazel Robbins cyn gynted ag y bo modd, am y gall nifer y lleoedd fod yn gyfyngedig / If you would like to attend, please e-mail Hazel Robbins asap as places maybe limited.

Dr Hazel Robbins
Ffôn / Tel:   01248 388142
E-bost / E-mail:   h.robbins@bangor.ac.uk

 

2013

February

Date: 20/2/2013
Time: 10.30 -12.00
Title:
Funder Visit - The British Academy
Location:
Terrace Conference Room 3, Main Arts Building

March

Date: 21/3/2013
Time: 10.00 -12.00
Title:
Full Economic Costing – Workshop
Location:
WISCA Seminar Room, Main Arts Building

May

Date: 22/5/2013
Time: 2.00 - 4.30
Title:
MC FP7 Fellowships Information Session
Location:
Room 1.11, Hen Goleg, College Road.

 

2012

October

Date: 10/10/2012 
Time: Full day
Title:
Researcher Induction 
Location:
Management Centre

Date: 31/10/2012
Time: 14:00-15:00
Title:
Finding Research Funding
Location:
Computer Room 2, Main Arts

November

Date: 21/11/2012
Time: 14:00-15:30
Title:
European and International Research Networking (IAPP and IRSES)
Location:
Terrace Conference Room 2, Main Arts Building

 

 

 

 

Site footer