Ysgoloriaethau

Cyfleoedd Ôl-radd ym Mangor

I wneud yn siwr nad ydych yn colli unrhyw gyfleoedd ôl-radd ym Mangor, ewch i wefannau'r ysgolion a cholegau hefyd os gwelwch yn dda.

Dilynwch y linciau isod i ddod i wybod mwy am y cyfleoedd canlynol:

 

Efrydiaeth PhD a ariennir gan MRC yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Feddygol yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor.

Mae'r efrydiaeth yn un llawn-amser am 3 blynedd, a darperir cefnogaeth lawn ar gyfer ffioedd dysgu, yr holl gostau ymchwil cysylltiedig yn ogystal â chyflog blynyddol di-dreth o £ 17,726.

Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Lerpwl a Pfizer, nod y PhD hwn fydd i ddatblygu a chymhwyso dadansoddiadau pharmacometric-pharmacoeconomic mewn datblygu cyffuriau clinigol.

Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Athro Dyfrig Hughes

 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol Cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr

Am fwy o wybodaeth am y cynllun Coleg Cymraeg CenedlaetholYsgoloriaethau Gradd Meistr cliciwch yma
Dyddiad cau: Gorffennaf 14eg
Gwerth: £3,000

Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy'n gwneud gradd Meistr 2015

Bydd graddedigion y DU/UE 2015 sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy'n gymwys. Mwy o wybodaeth

Bwrsariaeth Postgrad Solutions

Mae Postgrad Solutions Cyf yn cynnig tri-ar-ddeg Bwrsariaeth ôl-radd, werth £500 yr un. Mwy o wybodaeth...

Ysgoloriaeth Mynediad Ôl-raddedig

Efallai y bydd myfyrwyr yn gymwys i gael ysgoloriaeth Mynediad Ôl-raddedig, os oeddent yn cael un o’r rhain pan oeddent yn fyfyrwyr israddedig:

  • Grant Dysgu’r Cynulliad
  • Bwrsari Cyfle (Opportunity Bursary),
  • Bwrsari “Foyer”
  • Grant Gadael Gofal.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr fod â thystiolaeth eu bod wedi derbyn y grantiau neu’r bwrsarïau hyn. £500 yw’r uchafswm fydd ar gael i bob myfyriwr.

Cysylltwch â’r Uned Cymorth Ariannol i gael mwy o wybodaeth.

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad Ôl-radd

Mae’r bwrsariaethau yma wedi eu hanelu’n benodol at ehangu mynediad i gyrsiau Ôl-radd Hyfforddedig llawn-amser. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Addysgedau AALl

Fel rheol nid yw awdurdodau lleol yn cynnig cefnogaeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, ond mae rhai yn rhoi ystyriaeth i rai cyrsiau penodol, fel cyrsiau TAR.

Mae’n eithaf peth i gysylltu â’ch awdurdod addysg lleol yn gynnar yn y flwyddyn i holi beth a fyddent yn ei gyllido. Byddai gennych fwy o siawns i gael cyllid os yw eich cwrs yn un galwedigaethol ond bydd rhaid i chi gyflwyno achos cryf i gael addysged.

Mwy o Ysgoloriaethau Ôl-radd

Am restr o ysgoloriaethau ôl-radd eraill sydd yn cael eu cynnig gan ein Colegau, cliciwch yma

Cysylltiadau Defnyddiol

Efallai y bydd y cysylltiadau yma yn ddefnyddiol i chi ymchwilio sut i gael cyllid ar gyfer eich cwrs:

 

 


Site footer