Cyllid Myfyrwyr

Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth am y cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol cliciwch yma
Dyddiad cau: Gorffennaf 14eg
Gwerth: £3,000

Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy'n gwneud gradd Meistr 2015

Bydd graddedigion y DU/UE 2015 sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy'n gymwys. Mwy o wybodaeth

Bwrsariaeth Postgrad Solutions

Mae Postgrad Solutions Cyf yn cynnig tri-ar-ddeg Bwrsariaeth ôl-radd, werth £500 yr un. Mwy o wybodaeth...

Ysgoloriaeth Mynediad Ôl-raddedig

Efallai y bydd myfyrwyr yn gymwys i gael ysgoloriaeth Mynediad Ôl-raddedig, os oeddent yn cael un o’r rhain pan oeddent yn fyfyrwyr israddedig:

  • Grant Dysgu’r Cynulliad
  • Bwrsari Cyfle (Opportunity Bursary),
  • Bwrsari “Foyer”
  • Grant Gadael Gofal.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr fod â thystiolaeth eu bod wedi derbyn y grantiau neu’r bwrsarïau hyn. £500 yw’r uchafswm fydd ar gael i bob myfyriwr.

Cysylltwch â’r Uned Cymorth Ariannol i gael mwy o wybodaeth.

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad Ôl-radd

Mae’r bwrsariaethau yma wedi eu hanelu’n benodol at ehangu mynediad i gyrsiau Ôl-radd Hyfforddedig llawn-amser. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Addysgedau AALl

Fel rheol nid yw awdurdodau lleol yn cynnig cefnogaeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, ond mae rhai yn rhoi ystyriaeth i rai cyrsiau penodol, fel cyrsiau TAR.

Mae’n eithaf peth i gysylltu â’ch awdurdod addysg lleol yn gynnar yn y flwyddyn i holi beth a fyddent yn ei gyllido. Byddai gennych fwy o siawns i gael cyllid os yw eich cwrs yn un galwedigaethol ond bydd rhaid i chi gyflwyno achos cryf i gael addysged.

Cysylltiadau Defnyddiol

Site footer