2007 Honorary Fellows

Mae sêr ffilm, cerddoriaeth, tarmac a theledu ymysg Cymrodyr er Anrhydedd Bangor eleni.

Un o’r rhai fydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yr haf hwn fydd Rhys Ifans, a ddaeth i amlygrwydd mawr yn dilyn ei berfformiad yn y ffilm, Notting Hill, ac a enillodd wobr BAFTA’n fwy diweddar am ei bortread o Peter Cook yn y ffilm fywgraffiadol ‘Not only but Always’.

Mae  Rhys yn arwain cast o ddeg o bobl a fydd yn derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol eleni ( 16-20 Gorffennaf 2007). Cymrodoriaeth er Anrhydedd yw’r anrhydedd uchaf y gall y Brifysgol ei roi ac fe’i rhoddir i bobl sydd â chysylltiadau â Chymru neu â’r Brifysgol ac sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol yn eu gwahanol feysydd.           

 “Daw ein Cymrodyr er Anrhydedd o amrywiaeth eang o broffesiynau a gyrfaoedd, ac mae pob un wedi gwneud ei gyfraniad neu ei chyfraniad arbennig ei hun, gan gyfoethogi eu gwahanol feysydd. Rydym yn hynod falch o gael cydnabod dawn a llwyddiant,” meddai Dr. David Roberts, Cofrestrydd.

 Dyma’r rhai sydd i dderbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd:

  • Dr. Edward John James Davies OBE                                                                  

Meddyg wedi ymddeol o Sir Ddinbych; hanesydd meddygol             
(Am wasanaeth i’r gymuned)      

  • Owain Arwel Hughes OBE

Prif Arweinydd Cysylltiol y Gerddorfa Ffilharmonig  Frenhinol, a sefydlydd y ‘Proms Cymreig’ 
(Am wasanaeth i Gerddoriaeth)

  • Rhys Ifans

Actor a seren ffilm; magwyd yn Rhuthun      
(Am wasanaeth i’r diwydiant ffilm)

  • Siân James

Cerddor a chantores ym maes canu gwerin/traddodiadol Cymreig; graddiodd o Fangor
(Am wasanaeth i’r celfyddydau perfformiadol)

  • Dr. Owen T. Jones

Graddiodd o Fangor; Rheolwr Gyfarwyddwr a phartner sefydlol Ambiensis Ltd., cwmni technoleg amaeth-amgylcheddol               
Am wasanaeth i wyddoniaeth a diwydiant)

  • Dr. David Pritchard

Ymddeolodd yn ddiweddar fel Cyfarwyddwr Meddygol Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru
(Am wasanaeth i addysg feddygol)      

  • David Richards CBE

Enillydd Pencampwriaeth Ralïo’r Byd yn  1981 ac yn awr yn Gadeirydd a Phrif Weithredwr y Prodrive Group; brodor o Rhuthun. 
(Am wasanaeth i chwaraeon a busnes)

  • Yr Athro Stefan Rahmstorf

Myfyriwr ôl-radd ym Mangor  yn 1982/83 ac yn awr yn Athro Ffiseg Cefnforoedd ym Mhrifysgol Potsdam. Aelod o’r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd.
(Am wasanaeth i wyddoniaeth amgylcheddol)

  • Yr Athro Emeritws J. Gwynn Williams, CBE

Graddiodd o Fangor, cyn Athro Hanes Cymru a chyn Ddirprwy Brifathro’r Brifysgol             
(Am wasanaeth ym maes astudio hanes)

  • Iolo Williams

Cyflwynydd teledu ac arbenigwr ar fyd natur
(Am wasanaeth i astudio bywyd gwyllt)