Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymrodoriaeth Anrhydeddus 2008

Cymrodoriaeth Anrhydeddus yw’r anrhydedd uchaf y gall y Brifysgol ei roi. Mae’r Brifysgol yn ystyried y cyfryw anrhydeddau fel cyfle i gydnabod cyfraniad arbennig a wnaed gan unigolion mewn gwahanol feysydd. Fel rheol mae gan yr unigolion hyn gysylltiad â’r Brifysgol neu â Gogledd Cymru.

Dyma’r rhai sydd a dderbynodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd yn 2008:

Peter Bennett-Jones (Cadeirydd Tiger Aspect Television) – am wasanaeth i'r diwydiant teledu a ffilm

Guto Harri (cyn-ohebydd y BBC, bellach yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu i Maer Llundain, Boris Johnson) – am wasanaeth i newyddiaduraeth teledu

Griff Rhys Jones (cyflwynydd teledu) –  am wasanaeth i ddarlledu

Juan Carlos Castilla(Athro Ecoleg Fôr, Chile) -  am wasanaeth i wyddoniaeth

Siân Lloyd(cyflwynydd y tywydd ar deledu) - am wasanaeth i'r cyfryngau ac elusennau

Gwilym Owen (newyddiadurwr a darlledwr) – am wasanaeth i newyddiaduraeth Gymraeg

Meic Povey (actor a dramodydd) - am wasanaeth i’r ddrama yng Nghymru

Jim Perrin (dringwr ac awdur teithio)  - am wasanaeth i fynydda

Parch. Elfed ap Nefydd Roberts(Gweinidog Presbyteraidd wedi ymddeol ac awdur) -  am wasanaeth i astudio diwinyddiaeth

Y Gwir Anrh. Arglwydd Ustus John Thomas(Ustus yn y Llys Apêl) - am wasanaeth i'r Gyfraith

Rhodri Glyn Thomas A.M. (Gweinidog  Treftadaeth y Cynulliad) –  am wasanaeth i wleidyddiaeth yng Nghymru

Llŷr Williams (pianydd o fri) –am wasanaeth i Gerddoriaeth