Crymodyr Er Anrhydedd 2010

Canwr roc a chodwr arian i fod yn Gymrawd er Anrhydedd.

Roedd Mike Peters, canwr y grŵp roc The Alarm, ar frig rhestr y bobl a fy dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor am eu cyfraniadau neilltuol mewn amrywiaeth o feysydd. Cafodd Mike Peters ei anrhydeddu am ei wasanaeth i gerddoriaeth fodern ac yn arbennig am ei waith codi arian i'r sefydliad canser a sefydlwyd ganddo, sef Love Hope Strength.

Ymysg y rhai a gânt eu hanrhydeddu yn ystod seremonïau graddio'r Brifysgol ym mis Gorffennaf 2010 oedd yr awdures Jane Edwards, y gwyddonydd a'r gŵr busnes Syr Christopher Evans, yr hanesydd lleol o Sir Ddinbych Robert Morris Owen, y newyddiadurwr a'r awdur Simon Jenkins, cyn Is-ganghellor Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, Keith Robbins, a Barnwr yr Uchel Lys Mr Ustus Roderick Evans.

Meddai Cofrestrydd y Brifysgol, Dr David Roberts: "Rydym yn cyflwyno anrhydedd, ond mewn gwirionedd y dynion a'r merched disglair hyn sy'n anrhydeddu'r Brifysgol gyda'u presenoldeb yn ein seremonïau. Rydym yn falch dros ben o allu cydnabod y cyfraniadau y maent wedi eu gwneud yn eu gwahanol feysydd."

Cyflwynir eu Cymrodoriaethau er Anrhydedd iddynt yn ystod seremonïau graddio lle bydd myfyrwyr a'u teuluoedd yn bresennol yn Neuadd Prichard-Jones ym Mhrifysgol Bangor.