Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Crymodyr Er Anrhydedd 2011

Dyma fanylion y rhai anrhydeddwyd:

Wedi graddio  o Fangor, mae Paul Feeney bellach yn strategydd buddsoddi rhyngwladol blaenllaw gyda BNY Mellon Asset Management. Cafodd ei dderbyn fel Cymrawd er Anrhydedd am wasanaeth i’r diwydiant gwasanaethau ariannol. Bydd yr Athro Phil Molyneux, Pennaeth y Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith yn ei gyflwyno.

Mae’r gantores, Duffy wedi ei derbyn fel Cymrawd er Anrhydedd am wasanaethau i gerddoriaeth.  Enillodd Duffy Wobr Grammy am yr albwm lleisiol pop orau a thair gwobr Brit yn 2009.  Hi yw’r gantores gyntaf o Gymru i gyrraedd rhif un yn y siartiau mewn 25 mlynedd. Aeth ei halbwm cyntaf Rockferry i rif un yn siartiau albwm Prydain yn 2008 gan werthu 1.7 miliwn o gopïau. Mae wedi ymddangos yn ei ffilm gyntaf, Patagonia, yn ddiweddar. Ganwyd a magwyd Duffy yn Nefyn, Gwynedd. Cafodd ei chyflwyno gan Dr Llion Jones.

Derbyniodd Rhys Jones, MBE Gymrodoriaeth er Anrhydedd am wasanaeth i gerddoriaeth a’r gymuned, a cyflwynwyd ef gan Mr Wyn Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor yn y Brifysgol. Hyfforddodd Rhys Jones fel athro yn y Coleg Normal a bu’n athro cerddoriaeth a dirprwy bennaeth yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug.  Mae’n adnabyddus fel athro a hyfforddwr, arweinydd, cyfeilydd a darlledwr.  Mae wedi sefydlu ac arwain sawl côr a pharti, yn enwedig Cantorion Gwalia a fu’n enwog drwy Gymru o’r 50au hyd y 90au. Dyma’r to cyntaf  i tad a merch fod yn ddeiliaid Cymrodoriaethau er Anrhydedd, gan fod ei ferch, Caryl Parry Jones, eisoes yn Gymrawd i’r Brifysgol.

Mae'r Athro Laura McAllister yn Athro Llywodraethu ym Mhrifysgol Lerpwl, ac yn awdurdod blaenllaw ar wleidyddiaeth Cymru. Cafodd ei chyflwyno i’w derbyn fel Cymrawd er Anrhydedd gan Dr Nichola Callow o’r Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.  Cafodd yr Athro McAllister ei derbyn am wasanaeth i chwaraeon. Mae Laura McAllister hefyd yn gyn-chwaraewr pêl-droed rhyngwladol i Gymru (24 o gapiau) ac yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru ac yn ymgynghorydd allanol i’r Brifysgol ar ei Strategaeth Chwaraeon a Hamdden.

Yn gyn fyfyriwr ac yn Athro Cymraeg yn y Brifysgol, mae'r Athro Gwyn Thomas yn fardd a beirniad llenyddol a bu’n Fardd Cenedlaethol Cymru yn 2006/7. Derbyniodd Cymrodoriaeth er Anrhydedd am wasanaeth i lenyddiaeth Cymru ac cafodd ei gyflwyno gan Bennaeth Ysgol y Gymraeg, Yr Athro Peredur Lynch.

Cafodd John Herbert, Iarll Powis, ei dderbyn fel Cymrawd er Anrhydedd am ei wasanaeth i ysgolheictod ac astudiaethau llenyddol, a cyflwynwyd ef gan Yr Athro Helen Wilcox o Ysgol y Saesneg. Mae Iarll Powis yn un o ddisgynyddion George Herbert, bardd a aned yng Nghymru, ac sy’n enwog am ei fugeilgerddi a barddoniaeth grefyddol o’r ail ganrif ar bymtheg. Mae hefyd yn un o ddisgynyddion llywydd cyntaf Prifysgol Bangor. Mae’n gyn-ddarlithydd ac ymchwilydd prifysgol, ac wedi gweithio’n helaeth gydag academyddion yn Ysgol Saesneg y Brifysgol.

Mae Julian Lewis Jones yn actor ffilm a theledu a aned ar Ynys Môn. Cafodd ei dderbyn fel Cymrawd er Anrhydedd am wasanaeth i ddrama. Mae wedi actio yn ffilm 2009 Clint Eastwood, Invictus, ac mewn amryw o ddramâu teledu, yn cynnwys The Bill, Casualty, Holby City a Spooks - yn ogystal â’r gyfres Caerdydd a’r gyfres Tipyn o Stâd ar S4C.