Cymrodyr Anrhydeddus 2014

Yn 2014 cafodd yr unigolion nodedig canlynol Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor.

Yr Athro Edward Hill OBE – am wasanaeth i Wyddorau’r Eigion
Cyfarwyddwr Gweithredol y National Oceanography Centre, Prifysgol Southampton; cyn fyfyriwr ôl-radd ac aelod staff ym Mangor.

Beti George – am wasanaeth i ddarlledu yn y Gymraeg
Newyddiadurwraig a darlledwraig ar deledu Cymraeg am 30 mlynedd; cyn fyfyriwr o Gaerdydd ac Aberystwyth.

Yr Athro Robert Owen Jones OBE - am wasanaeth i hybu’r iaith Gymraeg ym Mhatagonia
Cyn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd; graddiodd o Fangor a dechreuodd ei yrfa academaidd yma; dyfarnwyd OBE iddo yn 2012 am hyrwyddo ac adfywio'r iaith Gymraeg ym Mhatagonia.

David ac Alison Lea-Wilson – am wasanaeth i fyd busnes yng Ngogledd Cymru
Sefydlwyr Sw Môr Môn a Halen Môn; entrepreneuriaid lleol sydd â chysylltiad maith â'r Brifysgol.

Yr Athro Andrew McNeillie – am wasanaeth i faes cyhoeddi
Athro Emeritws Saesneg ym Mhrifysgol Caerwysg; cyn Olygydd Llenyddol yng Ngwasg Prifysgol Rhydychen; sefydlodd y Clutag Press, gan gynhyrchu gwaith beirdd fel Seamus Heaney a Geoffrey Hill; fe'i ganed a'i fagu ym Mae Colwyn a Llandudno.

Dei Tomos - am wasanaeth i ddarlledu yn y Gymraeg
Cyflwynydd ar BBC Radio Cymru y mae ei fwletin ddechrau’r bore ar ffermio wedi mynd ymlaen ers 25 mlynedd bellach. Cyn fyfyriwr o'r Coleg Normal.

George NorthYr Athro Donal T Manahan – am wasanaeth i Wyddoniaeth
Athro Gwyddorau Biolegol, University of Southern California; Prif wyddonydd i dros 20 o deithiau gwyddonol i'r Antarctig - mae mynydd wedi'i enwi ar ei ôl yno. PhD o Fangor.

George North – am wasanaeth i Chwaraeon
Chwaraewr rygbi dros Gymru a'r Llewod Prydeinig a Gwyddelig; fe'i magwyd ar Ynys Môn ac aeth i Ysgol Bodedern; y chwaraewr ifancaf erioed i sgorio cais yn ystod ei gêm gyntaf dros Gymru.

Rhys Meirion – am wasanaeth i Gerddoriaeth
Canwr opera Cymraeg sydd wedi cael llwyddiant rhyngwladol; fe'i ganed a'i fagu yn Nhremadog.

Huw Edwards - am wasanaeth i Newyddiaduraeth a Darlledu
Cyflwynydd, BBC Ten O’Clock News, a rhaglenni eraill.

Yr Athro Jean White – am wasanaeth i Addysg Nyrsio
Prif Swyddog Nyrsio Cymru er 2010; mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r agenda iechyd a phroffesiynol yng Nghymru ac yn rhyngwladol; mae wedi bod yn gefnogwr rhagorol i waith ein Hysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.