Cymrodyr Anrhydeddus 2015

Yn 2015 cafodd yr unigolion nodedig canlynol Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor.

Ms. Lowri Evans, am wasanaeth i Wyddor Môr
Cyfarwyddwr Cyffredinol y Bwrdd Cyfarwyddwyr Cyffredinol dros Faterion y Môr a Physgodfeydd

Yr Athro Jeremy Howell, am wasanaeth i Chwaraeon
Athro ym Mhrifysgol San Francisco, Alumnus o’r Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad

Dr David Roberts, am wasanaeth i’r Brifysgol
Cyn Ysgrifennydd a Chofrestrydd

Huw Stephens a Gruff Rhys

Mr Bernard Taylor CBE, am wasanaeth i Wyddorau Fferyllol
Wedi graddio o Brifysgol Bangor,

Mr Meirion Prys Jones, am wasanaeth i Bolisi a Chynllunio Ieithyddol
Cadeirydd y Rhwydwaith er Hyrwyddo Amrywiaeth Ietihyddol a chyn-brif weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymreag

Mr Myrddin Ap Dafydd, am wasanaeth i Lenyddiaeth Gymraeg ac i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru

Shireen Chambers, am wasanaeth i Goedwigaeth
Cyfarwyddwr Gweithredol a Thechnegol, Sefydliad Y Coedwigwyr Siartredig

Mr Nicholas Snowman OBE am wasanaeth i Fusnes
Cadeirydd Wartski, a sefydlwyd ym Mangor

Mr Huw Stephens, am wasanaeth i gerddoriaeth
Troellwr ar Radio 1 ac ar adran gerddoriaeth C2, BBC Radio Cymru

Mr Gruff Rhys, am wasanaeth i gerddoriaeth
Prif Ganwr y Super Furry Animals