Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymrodyr Anrhydeddus 2016

Yn 2016 cafodd yr unigolion nodedig canlynol Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor.

Uwchfrigadydd Susan Ridge, am wasanaeth i’r Gyfraith.
Prif Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol y Fyddin, Susan Ridge yw’r ddynes â’r swydd amlycaf yn Lluoedd Arfog Gwledydd Prydain. Graddiodd Susan Ridge o Brifysgol Bangor yn 1984 gyda gradd mewn Hanes.

Rhian Huws-Williams, am ei gwasanaeth i waith Cymdeithasol.
Mae gan Rhian, Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru, dros 30 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru ers iddi ennill ei gradd gyntaf a’i chymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor.

Ruth Hussey CB OBE, am ei gwasanaeth i Wyddorau Meddygol.  
Mae Ruth wedi ymddeoliad yn ddiweddar o'i swydd fel Prif Swyddog Meddygol/ Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru.

Glyn Watkin Jonesam wasanaeth i ddiwydiant.
Mae gwreiddiau Cwmni Watkin Jones yn mynd yn ôl i 1791 ac roeddynt yn gyfrifol am osod carreg sylfaen Prifysgol Bangor yn 1907. Tan yn ddiweddar roedd y cwmni  ym mherchnogaeth y teulu ac yn cael ei reoli ganddynt, a Glyn oedd y Cadeirydd mwyaf diweddar, hyd at lansio’r cwmni ar y Farchnad Buddsoddiadau Amgen fis Mawrth eleni.

Ei Archdderchowgrwydd M. Rasheed Mohammed Al Maraj, am wasanaeth i fyd Bancio.
Mae Ei Ardderchowgrwydd Al Maraj wedi bod yn Llywodraethwr Banc Canolog Bahrain ers mis Ionawr 2005. Fel Llywodraethwr, mae gan EA Al Maraj statws gweinidog yn y llywodraeth ac ef yw prif weithredwr y Banc, sy’n gyfrifol am sicrhau sefydlogrwydd ariannol a chyllidol Bahrain. Y Banc hefyd yw unig reolydd y diwydiant gwasanaethau ariannol yn y wlad. Mae EA Al Maraj hefyd yn aelod o fwrdd Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain, sefydliad y mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu ato fel partner dysgu.

Elin Manahan-Thomas

John Meirion Morris, am ei gyfraniad i’r celfyddydau.
Arwydd o statws y cerflunydd yw bod cyfanswm o un ar ddeg o’i benddelwau o enwogion yn perthyn i gasgliad celf Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ymhlith y rhai mwyaf cyfarwydd yma ym Mhrifysgol Bangor mae ei benddelw o’r Athro Emeritws Gwyn Thomas, ei benddelw o’r diweddar Athro Bedwyr Lewis Jones sydd i’w weld ym mynedfa Neuadd Pritchard Jones, ac yn fwy diweddar ei benddelw o Bob Owen, Croesor a arddangosir yn Llyfrgell Shankland y Brifysgol.

Yr Athro Merfyn Jones, CBE, am wasanaeth i’r Brifysgol.
Cyn Is-ganghellor Prifysgol Bangor a hanesydd sy’n arbenigo yn hanes modern a chyfoes Cymru yw’r Athro Merfyn Jones, ac mae wedi gwneud sawl rhaglen ddogfen deledu. Ymunodd â Phrifysgol Cymru, Bangor yn 1990 fel uwch ddarlithydd mewn hanes. Daeth yn bennaeth yr Ysgol Hanes Cymru yn 1993 a’i benodi’n Athro Hanes Cymru yn 1994. Gwasanaethodd fel Deon Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithas am ddwy flynedd cyn ei benodi’n Ddirprwy Is-ganghellor yn 1998. Fe’i penodwyd yn chweched Is-ganghellor y Brifysgol ar 1 Awst 2004.

Elin Manahan-Thomas, am wasanaeth i gerddoriaeth.
Cantores soprano a ystyrir yn soprano gorau ei chenhedlaeth gwledydd Prydain.

J.O. Roberts a Nia Roberts. J.O Roberts am wasanaeth i fyd y ddrama a Nia Roberts am ei chyfraniad i faes darlledu.
Y darlledwr Nia, sydd yn gyflwynwraig gyfarwydd iawn ar S4C,  a’i thad, J.O. Roberts. Bu’n actor adnabyddus ar lwyfan a sgrin fel amatur ac yna fel actor proffesiynol ar ôl iddo ymddeol yn gynnar o’r Coleg Normal.

Yr Athro John Porter, am ei wasanaeth i wyddoniaeth.
Gwyddonydd adnabyddus yn rhyngwladol a baratôdd ran bwysig o adroddiad diweddaraf y Panel Rhynglywodraethol ar y newid yn yr Hinsawdd (IPCC AR5 Food Security and Food Production Systems). Graddiodd John Porter, sydd yn Athro ym Mhrifysgolion Copenhagen a Greenwich, o Fangor yn 1976 ac enillodd ei Ddoethuriaeth yn 1981.

Athro John Wingfield am ei wasanaeth i Wyddoniaeth.
Mae’r Athro Wingfield yn endocrinolegydd amgylcheddol ac mae’n ffigwr dylanwadol iawn ym maes cyllido ymchwil yn yr Unol Daleithiau.