Cymrodyr Anrhydeddus 2018

Yn 2018, cafodd yr unigolion nodedig canlynol Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor.

Ann Catrin Evans, cerflunydd a gwneuthurwr gemwaith o ogledd Cymru sydd wedi derbyn clod rhyngwladol am ei gwaith ac un sydd wedi bod ymhlith y crefftwyr mwyaf blaengar yng Nghymru ers 25 o flynyddoedd.

Julie Williams

Alumnus, peiriannydd ac entrepreneur, Howard M Clarke, Cadeirydd cwmni Morgan Innovation & Technology.

Llio Rhydderch, telynores enwog sy’n cael ei chydnabod fel un o brif arbenigwyr a pherfformwyr y delyn deires.

Yn ddiweddar, fe benodwyd yr Arglwydd David Lloyd-Jones, barnwr ac ysgolhaig uchel ei barch ym maes y gyfraith, yn Ustus y Llys Goruchaf. Mae wedi dangos ei gefnogaeth ymarferol yn gyson i fyfyrwyr y Gyfraith.

Mae gan Dr Philip Trathan, Pennaeth Cadwraeth gyda’r British Antarctic Survey, dair gradd gan y Brifysgol wedi iddo raddio gyda gradd BSc mewn Botaneg yn 1979 ac ennill Doethuriaeth mewn Ecoleg Poblogaeth Planhigion yn 1983. Derbyniodd DSc yn 2012 am ei gyfraniad nodedig i Wyddor yr Antarctig.

Mae’r Athro Julie Williams yn ffigwr blaenllaw ym maes ymchwil i glefyd Alzheimer’s ac, yn ddiweddar, bu’n Brif Swyddog Gwyddoniaeth Cymru.

Mae’r Athro Robin Grove-White yn academydd a Chadeirydd Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru y Brifysgol. Mae’n amgylcheddwr ymrwymedig, sy’n hynod weithgar yn y maes.

Mae Stavros Ioannou, yn raddedig o Brifysgol Bangor ac sydd yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Eurobank wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol tu hwnt i sector bancio Gwlad Groeg drwy swyddogaethau rheolaethol yn y prif sefydliadau cyllidol.

Yr academydd, Dr Margaret Wood, yw cydawdur y gyfrol lawn gyntaf ar ddaeareg Ynys Môn. Mae wedi dangos angerdd neilltuol i’w phroffesiwn ac i ymestyn maes gwyddor daearegol.

Mae’r Parch Ddr Alwyn Roberts, cyn Ddirprwy Is-ganghellor y Brifysgol, wedi bod yn ymwneud â bywyd y sefydliad ers dros hanner canrif fel myfyriwr, aelod o staff ac aelod o Gyngor y Brifysgol. Yn anffodus, bu farw’r Parch Ddr Alwyn Roberts yn fuan ar ôl yr wythnos raddio.