Yr Athro Sir John Meurig Thomas

Cyflwynwyd yr Athro Sir John Meurig Thomas, FRS, Athro Er Anrhydedd Cemeg Gyflwr Solet, Prifysgol Caergrawnt, a chyn-Feistr Peterhouse, Caergrawnt, a Gradd er Anrhydedd gan Birfysgol Bangor yn 2009 i nodi eu 125 mlwyddiant

image of Syr johnDechreuodd Syr John ar ei yrfa academaidd ym Mangor tua diwedd y 1950au.

"Mae'n bleser o'r mwyaf gennyf dderbyn yr anrhydedd yma. Dechreuais fy ngyrfa academaidd yma ac mae hon yn wefr a fydd yn aros gyda mi gydol fy oes. Dyma lle cefais y cyfle gyntaf i ddysgu ac ymchwilio yn yr Ysgol Gemeg yn 25 oed. Roedd gennyf ryddid deallusol llwyr a nifer fawr o fyfyrwyr deallus a chydweithwyr da. Roedd yn Goleg bach ar y pryd gyda 800 o fyfyrwyr a 90 aelod staff," meddai Syr John Meurig Thomas FRS.

"Mae hwn yn achlysur arbennig iawn yn hanes y Brifysgol. Ers 125 mlynedd, mae Prifysgol Bangor wedi tyfu'n sefydliad sy'n cyflawni swyddogaeth allweddol nid yn unig yng Nghymru, ond hefyd yn rhyngwladol. Mae'n briodol ein bod yn anrhydeddu rhai unigolion arbennig iawn sydd i gyd wedi cyfrannu yn eu meysydd priodol ar raddfa ryngwladol o ragoriaeth. Mae'n bleser gennym fanteisio ar y cyfle hwn i dalu teyrnged i'r hyn y maent wedi'i gyflawni," meddai Yr Athro Merfyn Jones, Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor.