Uwch Reolwyr

Pwyllgor Gweithredu

Aelod Swydd
Yr Athro Iwan Davies Is-Ganghellor
Yr Athro Oliver Turnbull Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol
Yr Athro Jerry Hunter Dirprwy Is-ganghellor (Yr Iaith Gymraeg, Diwylliant ac Ymwneud â’r Gymuned)
Yr Athro David N. Thomas Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil ac Effaith)
Yr Athro Carol Tully

Dirprwy Is-ganghellor (Addysg a Phrofiad Myfyrwyr)

Mr Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Gwyddorau Dynol
Yr Athro Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg

Uwch Swyddogion

Penaethiaid Gwasanaethau Canolog

Aelod Swydd
Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Llyfrgellydd y Brifysgol
Cyfarwyddwr Arloesi
Dr Llion Jones Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Ms Sheila O'Neal Cyfarwyddwr Datblygu
Mr Alan Parry Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Ms Carys Wyn Roberts Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio
Sim Barbaresi Cyfarwyddwr Gwasanaethau TG

Deoniaid y Colegau

Aelod Swydd
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad
Dr Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau ac Addysg