Uwch Reolwyr

Y Gweithredwyr

Aelod Swydd
Yr Athro John G. Hughes Is-Ganghellor
Yr Athro David Shepherd Dirprwy i'r Is-Ganghellor (Ymchwil a Menter)
Yr Athro Jerry Hunter Dirprwy Is-Ganghellor (Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned)
Yr Athro Carol Tully Dirprwy Is-Ganghellor (Myfyrwyr)
Yr Athro Oliver Turnbull Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu ac Addysgu)
Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Mr Frank Fitzmaurice Cyfarwyddwr Gweithredol Marchnata a Chyfathrebu
Mr Dewi Hughes Cyfarwyddwr Gweithredol Pontio
Professor Jo Rycroft-Malone Cyfarwyddwr Ymchwil y Brifysgol
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu

Mr Alan Parry Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad
Yr Athro Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau a'r Dyniaethau
Yr Athro Colin Jago Deon y Coleg Gwyddorau Naturiol
Yr Athro Phil Molyneux
Deon y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

 

Uwch Swyddogion

Penaethiaid Gwasanaethau Canolog

Aelod Swydd
Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
David Fordham Cofrestrydd Academaidd
Sue Hodges Llyfrgellydd y Brifysgol
Yr Athro Sian Hope Cyfarwyddwr Arloesi
Mr Dewi Hughes Cyfarwyddwr Gweithredol Pontio
Dr Llion Jones Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu

Ms Sheila O'Neal Cyfarwyddwr Datblygu
Mr Alan Parry Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Ms Carys Wyn Roberts Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio
Julie Snelson Cyfarwyddwr Gwasanaethau TG

Deoniaid y Colegau

Aelod Swydd
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Yr Athro Phil Molyneux Deon y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas
Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad
Dr. Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau ac Addysg
Yr Athro Colin Jago Deon y Coleg Gwyddorau Naturiol