Uwch Reolwyr

Y Gweithredwyr

Aelod Swydd
Yr Athro Graham Upton Is-Ganghellor Dros Dro
Yr Athro Jerry Hunter Dirprwy Is-Ganghellor (Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned)
Yr Athro David Thomas Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil ac Effaith)
Yr Athro Carol Tully Dirprwy Is-Ganghellor (Myfyrwyr)
Yr Athro Oliver Turnbull Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu ac Addysgu)
Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad
Yr Athro Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau a'r Dyniaethau
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

Uwch Swyddogion

Penaethiaid Gwasanaethau Canolog

Aelod Swydd
Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Llyfrgellydd y Brifysgol
Cyfarwyddwr Arloesi
Dr Llion Jones Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Ms Sheila O'Neal Cyfarwyddwr Datblygu
Mr Alan Parry Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Ms Carys Wyn Roberts Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio
Sim Barbaresi Cyfarwyddwr Gwasanaethau TG

Deoniaid y Colegau

Aelod Swydd
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad
Dr Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau ac Addysg