Uwch Reolwyr

Y Gweithredwyr

Aelod Swydd
Yr Athro John G. Hughes Is-Ganghellor
Yr Athro David Shepherd Dirprwy i'r Is-Ganghellor (Ymchwil a Menter)
Yr Athro Jerry Hunter Dirprwy Is-Ganghellor (Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned)
Yr Athro Carol Tully Dirprwy Is-Ganghellor (Myfyrwyr)
Yr Athro Oliver Turnbull Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu ac Addysgu)
Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Mr Frank Fitzmaurice Cyfarwyddwr Gweithredol Marchnata a Chyfathrebu
Professor Jo Rycroft-Malone Cyfarwyddwr Ymchwil y Brifysgol
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu

Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad
Yr Athro Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau a'r Dyniaethau
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

 

Uwch Swyddogion

Penaethiaid Gwasanaethau Canolog

Aelod Swydd
Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
  Llyfrgellydd y Brifysgol
Yr Athro Sian Hope Cyfarwyddwr Arloesi
Dr Llion Jones Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu

Ms Sheila O'Neal Cyfarwyddwr Datblygu
Mr Alan Parry Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Ms Carys Wyn Roberts Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau TG

Deoniaid y Colegau

Aelod Swydd
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad
Dr. Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau ac Addysg