Uwch Reolwyr

Pwyllgor Gweithredu

Aelod Swydd
Yr Athro Iwan Davies Is-Ganghellor
Yr Athro Oliver Turnbull Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol
Yr Athro Jerry Hunter Dirprwy Is-ganghellor (Yr Iaith Gymraeg, Diwylliant ac Ymwneud â’r Gymuned)
Yr Athro David N. Thomas Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil ac Effaith)
Yr Athro Carol Tully

Dirprwy Is-ganghellor (Addysg a Phrofiad Myfyrwyr)

Mr Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Gwyddorau Dynol
Yr Athro Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg

Uwch Swyddogion

Penaethiaid Gwasanaethau Canolog

Aelod Swydd
Mike Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Dr Llion Jones Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Mrs Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Ms Sheila O’Neal Cyfarwyddwr Datblygu
Mr Alan Parry Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Ms Carys Wyn Roberts Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio
Sim Barbaresi Cyfarwyddwr Gwasanaethau TG

Deoniaid y Colegau

Aelod Swydd
Yr Athro Paul Spencer Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Yr Athro Nichola Callow Deon y Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad
Dr Andrew Edwards Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau ac Addysg