Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yr Athro Carol Tully 

Enw
Yr Athro Carol Tully
Swydd
Athro Astudiaethau Almaeneg, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
E-bost
c.tully@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382132
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Mae'r Athro Carol Tully yn Ddirprwy Is-Ganghellor ac yn Athro’r Almaeneg ym Mhrifysgol Bangor. Astudiodd Almaeneg a Sbaeneg yn Strathclyde a chwblhaodd ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Queen Mary, Llundain. Ers hynny, mae wedi sefydlu enw da yn rhyngwladol fel ysgolhaig ym maes cyfnewid diwylliannol Ewropeaidd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gyda sylw penodol ar yr Almaen a Sbaen. Mae hi wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, argraffiadau ysgolheigaidd, cyfieithiadau ac erthyglau mewn cyfnodolion. Mae hi'n parhau i fod yn ymchwilydd gweithredol ac yn oruchwyliwr ôl-raddedig a hi yw'r prif ymchwilydd ar y prosiectau Teithwyr Ewropeaidd i Gymru 1750-2010 a ariennir gan yr AHRC (etw.bangor.ac.uk/croeso) a phroject Taith i’r Gorffennol (footsteps.bangor.ac.uk/cy). Fe’i hetholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2016.

Bu'r Athro Tully yn Bennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern a Diwylliannau ym Mangor am chwe blynedd a hefyd yn Ddirprwy Bennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Mae hi wedi bod yn weithgar mewn nifer o gymdeithasau pynciol, yn enwedig fel cynrychiolydd Cymru ar Gyngor Ieithoedd Modern Prifysgolion, a Chadeirydd a sefydlydd Grŵp Llywio ar gyfer Routes into Languages Cymru. Mae hi wedi cyflawni nifer o swyddogaethau i'r AHRC ac ar hyn o bryd mae'n aelod o Fwrdd Cynghori Ieithoedd Modern y corff hwnnw. Dechreuodd rôl y Dirprwy Is-Ganghellor (Myfyrwyr) yn 2011 a daeth yn Ddirprwy Is-Ganghellor (Addysg a Phrofiad Myfyrwyr) yn 2019. Mae'n arwain ar Strategaeth Addysgu a Dysgu'r Brifysgol, yn ogystal ag arwain ar Ehangu Mynediad a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, gan hefyd weithio'n agos gydag Undeb y Myfyrwyr.