Yr Athro Carol Tully 

Delwedd o Dr David Roberts
Enw
Yr Athro Carol Tully
Swydd
Dirprwy Is-Ganghellor (Myfyrwyr)
E-bost
c.tully@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382132
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Mae'r Athro Carol Tully yn Ddirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr) ac Athro Almaeneg ym Mhrifysgol Bangor. Astudiodd Almaeneg a Sbaeneg yn Strathclyde a chwblhaodd ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Queen Mary, Llundain. Ers hynny, mae wedi dod yn adnabyddus yn rhyngwladol fel ysgolhaig ym maes cyfnewid diwylliannol yn Ewrop yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan ganolbwyntio'n bennaf ar yr Almaen a Sbaen.  Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, golygiadau ysgolheigaidd, cyfieithiadau ac erthyglau mewn cyfnodolion. Mae'n parhau i fod yn ymchwilydd cynhyrchiol ac i oruchwylio ôl-raddedigion ac mae'n brif ymchwilydd ar y project Teithwyr Ewropeaidd i Gymru sydd wedi ei ariannu gan AHRC (etw.bangor.ac.uk). Etholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2016.

Bu'r Athro Tully yn Bennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor am chwe blynedd a hefyd yn Ddirprwy Bennaeth Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Bu'n weithgar mewn nifer o gymdeithasau pwnc, yn arbennig fel cynrychiolydd Cymru ar Gyngor Ieithoedd Modern y Prifysgolion a chadeirydd cyntaf Pwyllgor Llywio Llwybrau i Ieithoedd Cymru. Mae wedi cyflawni nifer o swyddogaethau i'r AHRC ac mae ar hyn o bryd yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Ieithoedd Modern AHRC. Ymgymerodd â'i swydd Dirprwy Is-ganghellor Myfyrwyr yn 2011 ac mae ar hyn o bryd yn gyfrifol am nifer o feysydd ar draws y brifysgol yn cynnwys Gwasanaethau Myfyrwyr, Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr, Neuaddau Preswyl, Chwaraeon, Cyfleusterau'r Llyfrgell ac Arlwyo, yn ogystal â gweithio'n agos gydag adran Gwasanaethau Eiddo a Champws y brifysgol mewn perthynas â datblygu cyfleusterau addysgu ac adeiladau treftadaeth.

Cyfrifoldebau

PVC Students

Diddordebau Ymchwil

German and Spanish literary relations in the 19th Century; German Romanticism; Intercultural relations in the nineteenth century (Germany/Spain/France/Great Britain; German Women's writing in the 19th Century; Travel Writing; Translation

Gweithgareddau academaidd eraill

  • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
  • Aelod Panel Ymgynghorol Ieithoedd Modern AHRC
  • Aelod Panel Ymgynghorol Cyngor Prydeinig Cymru