Yr Athro David Thomas

Enw
Yr Athro David Thomas
Swydd
Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil ac Effaith)
E-bost
d.thomas@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0)1248 383119
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Ymunodd Yr Athro David N. Thomas â'r Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor ym 1996, lle mae wedi dal y Gadair mewn Bioleg Môr er 2006. Yn 2019, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-ganghellor gyda chyfrifoldeb dros Ymchwil ac Effaith.

Mae ei ymchwil academaidd wedi canolbwyntio'n bennaf ar ddwy thema:

1) Ecoleg a biogeocemeg dyfroedd wedi'u gorchuddio â rhew môr yng Nghefnforoedd Pegynau'r De a'r Gogledd a Môr y Baltig.

2) Y cysylltedd rhwng priddoedd dalgylch, afonydd a dyfroedd arfordirol yn y Deyrnas Unedig a'r Ffindir. 

Ar hyn o bryd mae'n gweithredu fel cyd-ymchwilydd ar broject NERC sy'n edrych ar ficroplastigion fel cyfrwng cludo cymunedau microbaidd a phathogenau o bosib.

Mae'n aelod o Bwyllgor Gwyddoniaeth NERC ac yn gadeirydd  Grŵp Ymgynghorol Rhaglen NERC ar Newidiadau yng Nghefnfor yr Arctig.

Rhwng 2009 a 2013 bu'n Athro Hyglod yn Academi'r Ffindir yn Sefydliad Amgylchedd y Ffindir (SYKE) yn Helsinki. Mae'n dal i fod â chysylltiad â'r sefydliad fel Athro Gwadd. O 2013 tan 2019 bu'n gyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru i Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd (NRN-LCEE www.nrn-lcee.ac.uk)Mae'n Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol Bioleg (FRBS) ac yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW).

Proffil Staff