Yr Athro Graham Upton

Yr Athro Graham Upton
Enw
Yr Athro Graham Upton
Swydd
Is-Ganghellor Dros Dro
E-bost
CP: b.nelson@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382001
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Yr Athro Graham Upton yw Is-Ganghellor Dros Dro y Brifysgol. Mae’n Is-Ganghellor profiadol iawn a arweiniodd Prifysgol Oxford Brookes am 10 mlynedd. Cyn hynny, roedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Birmingham a Deon a Phennaeth Ysgol ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn fwy diweddar, bu’n Is-Ganghellor Dros Dro ym Mhrifysgolion Cumbria, Glyndŵr, a Birmingham City.

Ar ôl treulio ei blentyndod yn Awstralia, bu'n astudio am ei PhD yng Nghaerdydd ac mae ei arbenigedd academaidd ym maes Seicoleg Addysg ac Anghenion Addysgol Arbennig.