Yr Athro Jerry Hunter

Enw
Yr Athro Jerry Hunter
Swydd
Dirprwy Is-ganghellor (Yr Iaith Gymraeg, Diwylliant ac Ymwneud â’r Gymuned)
E-bost
j.hunter@bangor.ac.uk
Ffôn
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Astudiodd yr Athro Jerry Hunter ym Mhrifysgol Cincinnati (BA, Saesneg), Prifysgol Cymru Aberystwyth (MPhil, Cymraeg) a Phrifysgol Harvard (PhD, Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd).  Bu'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Harvard a Chaerdydd cyn dod i Fangor yn 2003.

Mae meysydd ei ymchwil yn amrywiol iawn ac mae wedi cyhoeddi am lenyddiaeth Gymraeg o bob cyfnod, o'r Oesoedd Canol i lenyddiaeth gyfoes.  Mae wedi cyhoeddi pump o gyfrolau academaidd, un am y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth, proffwydoliaeth a hanesyddiaeth yn yr unfed ganrif ar bymtheg a phedair yn ymdrin â gwahanol agweddau ar lenyddiaeth Gymraeg America'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Enillodd un ohonynt, Llwch Cenedlaethol: Y Cymry a Rhyfel Cartref America, wobr 'Llyfr y Flwyddyn' Llenyddiaeth Cymru yn 2004 ac mae tri arall o'i lyfrau wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer yr un wobr. Mae wedi cyhoeddi pump o nofelau hefyd, ac enillodd un ohonynt Y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol).

Fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor yn 2013, gyda chyfrifoldeb penodol dros y Gymraeg ac ymwneud cymunedol. Mae ei ddyletswyddau fel DIG bellach yn cynnwys yr Iaith Gymraeg, Diwylliant ac Ymwneud â’r Gymuned.