Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltwch â ni

Swyddfa Neuaddau
Prifysgol Bangor
Neuadd Idwal
Ffriddoedd
Bangor
Gwynedd 
LL57 2GP

Ffôn: +44 1248 382667
Ebost: neuaddau@bangor.ac.uk

Oriau agor

Llun – Gwener: 09.00 – 17.00 (ac eithrio gwyliau banc, gwyliau cyhoeddus a Diwrnodau Coleg)