Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sicrwydd o Lety

Israddedigion

Rydym yn rhoi sicrwydd o lety i ymgeiswyr israddedig sydd: 

  • yn gwneud cais ar gyfer cwrs llawn-amser sy’n dechrau fis Medi
  • yn gwneud cais ar gyfer cwrs sydd wedi ei leoli yn ein campws ym Mangor
  • yn dewis Bangor fel eu dewis Cadarn
  • yn gwneud cais am le mewn neuadd erbyn 31 Gorffennaf.

Sylwch, mae ein llety i israddedigion yn bennaf yn ystafelloedd i un, yn rhai en-suite a chyda chyfleusterau hunanarlwyo. Os gwnewch gais am le mewn neuadd cyn y dyddiad cau, sef 31 Gorffennaf, byddwch yn gallu dewis pa ystafell fyddai orau gennych.

Ôl-raddedigion

  • Rydym yn rhoi sicrwydd o lety i ymgeiswyr ôl-raddedig sydd:
  • yn gwneud cais ar gyfer cwrs llawn-amser sy’n dechrau fis Medi
  • yn gwneud cais ar gyfer cwrs sydd wedi ei leoli yn ein campws ym Mangor
  • yn llwyddo i ennill statws diamod cyn 7 Awst
  • yn gwneud cais am le mewn neuadd erbyn 7 Awst

Sylwch, mae ein llety i ôl-raddedigion yn bennaf yn ystafelloedd i un, yn rhai en-suite, fflatiau stiwdio a thai tref. Os gwnewch gais am le mewn neuadd cyn y dyddiad cau, sef 7 Awst, byddwch yn gallu dewis pa ystafell fyddai orau gennych.