Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwad y Santes Fair

Penmon St Mary's Village
Enw
Cwad y Santes Fair
Lleoliad
Pentref y Santes Fair
Cyfeiriad
Lôn Popty
Math
Hunanarlwyo
Maint
Tua 48 Ystafell

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref y Santes Fair, Dinas Bangor

Maint:

48 ystafell

Math:

 • Hunan arlwyo
 • En-suite
 • Ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig

Cyfeiriad

Cwad y Santes Fair
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Mae'r ystafelloedd yn y neuadd yma ar gyfer myfyrwyr israddedig ac mae'r fflatiau stiwdio yn y neuadd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedigion.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas. Gweler y Map Lleoliad.

Cytundeb a Rhent 2020-21

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)

20 Medi 2020 – 10 Gorffennaf 2021 (Israddedigion) / 11 Medi 2021 (Ôl-raddedigion)

Rhent

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion yn unig - £5,643.18 (tua £135 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite premiwm ar gyfer israddedigion yn unig - £5,933.25 (tua £142 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite uwch bremiwm ar gyfer israddedigion yn unig - £6,237.97 (tua £149 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Stiwdios

Rhent ar gyfer stiwdios safonol ar gyfer israddedigion - £6,976.33 (tua £167 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios safonol ar gyfer ôl-raddedigion - £8,476.36 (tua £167 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer israddedigion - £7,415.83 (tua £177 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £9,010.36 (tua £177 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion - £8,280.18 (tua £198 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer ôl-raddedigion - £10,060.56 (tua £198 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos
15 Medi 2019 – 04 Gorffennaf 2020

Cyfnod Gosod ar gyfer ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 51 Wythnos
15 Medi 2019 – 05 Medi 2020

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer ôl-raddedigion 2019/20 - £6,721.28 (tua £132 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite premiwm

Rhent ar gyfer for ystafelloedd en-suite premiwm ar gyfer ôl-raddedigion 2019/20 - £7,045.24 (tua £138 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite uwch bremiwm

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite uwch bremiwm ar gyfer ôl-raddedigion 2019/20 – £7,408.36 (tua £146 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Stiwdios

Rhent ar gyfer stiwdios safonol ar gyfer israddedigion 2019/20 - £6,797.60 (tua £162 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios safonol ar gyfer ôl-raddedigion 2019/20 - £8,259.20 (tua £162 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer israddedigion 2019/20 - £7,228.31 (tua £173 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer ôl-raddedigion 2019/20 - £8,782.52 (tua £173 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion 2019/20 - £8,171.77 (tua £195 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer ôl-raddedigion 2019/20 - £9,928.84. (tua £195 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • 3 math o ystafell
 • Ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig
 • Hunanarlwyo
 • Tua 51 wythnos ar gyfer ôl-raddedigion
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn y pris
 • Aelodaeth i'r gampfa a Bywyd Campws wedi eu cynnwys yn y pris

Cyfleusterau

 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Gwely 4 troedfedd
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Golchdy
 • Ardal chwaraeon tu allan
 • Ystafell sinema
 • Aelodaeth campfa a Campws Byw wedi ei gynnwys yn y pris
 • Caffi
 • Siop

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd
 • Lifft i bob llawr

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 5- 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau Ystafell Ymolchi

Nifer i'r ystafell ymolchi - 1

 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Neuaddau Tebyg

Neuaddau eraill ym Mhentref y Santes Fair: