Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bryn Eithin

Image of Bryn Eithin
Enw
Bryn Eithin
Lleoliad
Pentref y Santes Fair
Cyfeiriad
Lôn Popty
Math
Hunan arlwyo
Maint
Tua 96 ystafell

Bryn Eithin

Lleoliad:

Pentref y Santes Fair, Lôn Popty

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

96 ystafell

Math:

 • Hunanarlwyo
 • En-suite
 • Ar gael ar gyfer israddedigion

Cyfeiriad:

Bryn Eithin
Safle’r Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth.

Mae’r neuadd hon ar gyfer israddedigion. Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o’r ddinas. Gweler y Map Lleoliad.

Cytundeb a Rhent 2020 - 2021

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos

20 Medi 2020 – 10 Gorffennaf 2021

Rhent

Rent ar gyfer 2020/21- £4,186.97 (tua £100 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019 - 2020

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos

15 Medi 2019 – 04 Gorffennaf 2020

Rhent

Rent ar gyfer 2019/20- £4,166.46 (tua £100 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Hunan arlwyo
 • Cyfnod gosod (oddeutu) 42 wythnos
 • Ystafelloedd rhatach
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn yn y pris

Cyfleusterau

 • Cysylltiad â;’r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Sinc yn yr ystafell
 • Gwely
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Golchdy
 • Ardal chwaraeon tu allan
 • Ystafell sinema
 • Aelodaeth campfa a Campws Byw wedi ei gynnwys yn y pris
 • Caffi
 • Siop
 • Mae’r adeilad yn cael ei wresogi Medi i Hydref rhwng 7.00 yb – 11.00 yb ac rhwng 5.00 yh tan 2.00 yb
 • Mae’r adeilad yn cael ei wresogi Tachwedd i Chwefror rhwng 7.00 yb – 12.00 yh ac rhwng 3.00 yh tan 2.00 yb
 • Mae’r adeilad yn cael ei wresogi Mawrth i Mai rhwng 7.00 yb – 11.00 yb ac rhwng 3.00 yh tan 2.00 yb
 • Mae’r adeilad yn cael ei wresogi Mehefin i Awst 7.00 yb – 11.00 yb ac rhwng 7.00 yh tan 10.00 yb

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd

Cyfleusterau’r gegin

Nifer i’r gegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau’r ystafell ymolchi

 • Nifer i’r ystafell ymolchi – 4
 • Cawod a bath ar gael
 • Toiled

Mae’r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau’r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Gwyliwch ein taith fideo o amgylch Bryn Eithin

Neuaddau Tebyg

Dyma restr o’r neuaddau eraill sydd ar gael ym Mhentref y Santes Fair: