Garth

Image of Garth
Enw
Garth
Lleoliad
Ger Prif Adeilad y Brifysgol a'r Ysgol Busnes
Cyfeiriad
Ffordd y Coleg
Math
Safonol & Hunan arlwyo
Maint
Tua 140 o ystafelloedd

Ffeithiau

Lleoliad:

Ger Prif Adeilad y Celfyddydau a'r Ysgol Busnes

Map Lleoliad

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

tua 140 ystafell

Math:

 • Neuadd i fyfyrwyr ôl-radd
 • Hunan arlwyo
 • Safonol (rhennir ystafelloedd molchi)

Cyfeiriad

Neuadd Garth
Ffordd y Coleg
Ffordd y Coleg
BANGOR
Gwynedd, LL57 2TF

Dylid nodi enw a rhif ystafell y myfyriwr yn glir ar unrhyw ohebiaeth.

Mae'r neuadd hon ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig

Cytundeb a Rhent 2018-2019

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

16 Medi 2018 – 07 Medi 2019

Rhent

Rhent ar gyfer 2018/19 mewn ystafell safonol yw £4916.36 (tua £96 yr wythnos)

Rhent ar gyfer 2018/19 mewn ystafell fwy yw £5254.56 (tua £103 yr wythnos)

Rhent ar gyfer 2018/19 mewn ystafell fwy byth yw £5802.80 (tua £114 yr wythnos)

Cyfleusterau

Nodweddion Cyffredinol

 • Ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig
 • Neuadd hunan arlwy
 • 40 wythnos (oddeutu)
 • 3 maint o ystafelloedd ar gael
 • Rhai coridorau ar gyfer merched yn unig
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris

Cyfleusterau

 • Sinc yn yr ystafell
 • Rhannu ystafelloedd ymolchi
 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Gwely (Maint 3/4 (4 troedfedd neu 120cm).
 • Desg/cadair
 • Silffoedd
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin Sbwriel
 • Golchdy ar y safle
 • Wardeniaid yn byw yn y Neuadd
 • Gwresogir y Neuadd fel a ganlyn:
  • Medi - Hydref: 07:00 - 11:00 & 15:00 - 00:00
  • Tachwedd - Mawrth: 07:00 - 12:00 & 15:00 - 00:00
  • Ebrill - Mehefin: 07:00 - 11:00 & 15:00 - 00:00
  • Gorffennaf - Awst: 07:00 - 10:00

Gwasanaethau

 • Glanhau manau cymunedol
 • Myfyrwyr i lanhau eu hystafelloedd eu hunain

Cyfleusterau Cegin

Rhif i bob cegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Rhewgell/Oergell
 • Tegell

Cyfleusterau Ystafell Ymolchi

 • Nifer i bob ystafell ymolchi - 3
 • Cawod/bath
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Dewch i weld!

Gwyliwch ein taith fideo o amgylch Garth

Neuaddau Tebyg

Neuaddau tebyg ym Mhentref Ffriddoedd:

Ystafelloedd safonol ym Mhentref y Santes Fair:

Opsiynau eraill i ôl-raddedigion: