Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Reichel

image of Reichel
Enw
Reichel
Lleoliad
Pentref Ffriddoedd
Cyfeiriad
Ffordd Ffriddoedd
Math
Safonol & Hunan arlwyo
Maint
Tua 120 ystafell (rhai ystafelloedd mawr a rhai bach)

Reichel

Lleoliad:

Pentref Ffriddoedd, Bangor Uchaf

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

120 ystafell (rhai ystafelloedd mwy a rhai ystafelloedd bach)

Math:

 • Hunanarlwyo
 • Safonol (rhennir ystafelloedd molchi)
 • Ar gael ar gyfer israddedigion

Cyfeiriad:

Reichel
Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2TR

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Cytundeb a Rhent 2020-2021

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: Tua 40 Wythnos

20 Medi 2020 – 26 Mehefin 2021

Rhent 

Rhent ar gyfer ystafell maint arferol - £3,989.70 (tua £100 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £4,263.12 (tua £107 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd bach - £3,314.52 (tua £83 yr wythnos). Nodwch mai dim ond pedwar ystafell bach sydd yn Reichel a caiff rhain eu gor-danysgrifio.

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

15 Medi 2019– 20 Mehefin 2020

Rhent 

Rhent ar gyfer ystafell maint arferol 2019/20- £3,970.17 (tua £100 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy 2019/20 - £4,240.80 (tua £106 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd bach 2019/20 - £3,297.78 (tua £83 yr wythnos). Nodwch mai dim ond pedwar ystafell bach sydd yn Reichel a caiff rhain eu gor-danysgrifio.

Cyfleusterau

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Hunan arlwyo
 • Cyfnod gosod (oddeutu) 40 wythnos
 • Ystafelloedd mwy ar gael
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Mae pob ystafell mawr yn cynnwys gwely 4 troedfedd. Cysylltwch â'r Swyddfa Neuaddau am eglurhad.
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn y pris

Cyfleusterau

 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd drwy wifren a di-wifr
 • Sinc yn yr ystafell
 • Gwely sengl ymhob ystafell
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Golchdy ar y safle
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Medi i Hydref rhwng 7.00 a.m. - 11am ac o 5.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Tachwedd i Chwefror rhwng 7.00 a.m. - 12pm ac o 3.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Mawrth i Mai rhwng 7.00 a.m. - 11am ac o 6.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Mehefin i Awst rhwng 7.00 a.m. - 10am ac o 7.00 p.m - hanner nos

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 8-10

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau'r ystafell ymolchi

 • Nifer i'r ystafell ymolchi: 4
 • Cawod & bath ar gael
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Neuaddau Tebyg

Neuaddau tebyg ym Mhentref y Santes Fair: