Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tegfan

Image of Elidir
Enw
Tegfan
Lleoliad
Pentref Ffriddoedd
Cyfeiriad
Ffordd Ffriddoedd
Math
Hunanarlwyo
Maint
56 ystafell

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref Ffriddoedd, Bangor Uchaf

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

56 o ystafelloedd

Math:

 • Hunanarlwyo
 • En-suite
 • Ar gael ar gyfer israddedigion

Cyfeiriad:

Tegfan
Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2JS

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth.

Cytundeb a Rhent 2020-2021

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

20 Medi 2020 – 26 Mehefin 2021

Rhent 

Rhent ar gyfer 2020/21 - £4,818.33 (tua £121 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

15 Medi 2019 – 20 Mehefin 2020

Rhent 

Rhent ar gyfer 2019/20 - £4,740.21 (tua £119 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Hunanarlwyo
 • Oddeutu 40 yr wythnos
 • Rhai coridorau i ferched yn unig
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris

Cyfleusterau

 • En suite gyda cawod a tŷ bach
 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Gwely
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Golchdy ar y safle
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Medi i Hydref rhwng 7.00 a.m. - 11am ac o 5.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Tachwedd i Chwefror rhwng 7.00 a.m. - 12pm ac o 3.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Mawrth i Mai rhwng 7.00 a.m. - 11am ac o 6.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Mehefin i Awst rhwng 7.00 a.m. - 10am ac o 7.00 p.m - hanner nos

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd a'r en-suite

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau'r ystafell ymolchi

 • Nifer i'r ystafell ymolchi – 1
 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Neuaddau Tebyg

Dyma restr o Neuaddau tebyg yn Ffriddoedd: