Datganiad Cenhadaeth

Rhoi i fyfyrwyr y profiad gorau yn eu Neuaddau Preswyl drwy eu cadw’n ddiogel a’u cefnogi a'u hybu i gymryd rhan mewn cymdeithas gymunedol gyfartal a chyfrifol a bod yn berchenogion arni.

Profiadau myfyrwyr yn eu neuaddau preswyl yn aml yw profiadau pwysicaf eu bywyd addysgol. Mae creu amgylchedd addas i astudio, cyfleoedd cymdeithasol a byw cymunedol, a gefnogir gan ofal bugeiliol da, yn hanfodol bwysig.

Siarter Preswylwyr