Myfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth

Myfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth sy'n astudio ym Mangor

Gofynnir i chi wneud cais ar-lein pan cewch wahoddiad trwy e-bost i wneud hynny. Mae'r Brifysgol yn gwarantu i sicrhau ystafell i chi os gwnewch gais erbyn 31 Gorffennaf ac yn astudio yn ein campws ym Mangor. Mae myfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth yn parhau i fyw mewn llety yn ystod Haf 2020. Oherwydd hyn, dim ond mewn un neuadd y gellir rhoi llety i fyfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth, gan ei bod yn agored drwy gydol y cwrs sef Neuadd Borth.

Fodd bynnag, os yw'n well gennych fyw mewn neuadd gyda myfyrwyr eraill, cysylltwch â ni yn uniongyrchol a gallwn gadw lle i chi mewn neuadd wahanol i'r Borth. Sylwch y bydd angen i chi symud allan o'r neuadd ar ddiwedd y cytundeb a naill ai symud i Borth ar gyfer gweddill gwyliau'r haf neu symud yn ôl adref.

Myfyrwyr Nyrsio sy'n astudio yn Wrecsam

Mae gan y Brifysgol nifer o ystafelloedd yn Neuadd Snowdon yn Wrecsam. Mae'r ystafelloedd yn cael eu trefnu mewn fflatiau o 6 ystafell gyda chegin i’w rannu. Mae'r holl ystafelloedd yn cynnwys ystafell gawod en-suite. Dylai myfyrwyr ddarparu eu dillad gwely, tywelion, potiau, sosbenni, cyllyll a ffyrc a llestri eu hunain. I gysylltu gyda’r rhyngrwyd gall wneud hyn drwy drefnu gyda’r Rheolwr Neuaddau. Yn anffodus, oherwydd nifer cyfyngedig o ystafelloedd, ni allwn warantu lle mewn llety ar gampws Wrecsam.

Ymgeiswyr sydd wedi dewis Bangor fel eu dewis pendant, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost. Ar ôl i chi dderbyn e-bost, gallwch wneud cais ar-lein.

Neuadd Snowdon

Hyd cytundeb: 15 Medi 2019 - 15 Awst 2020

Rhent ar gyfer 2019/20 - £3,996.00 (tua £84 yr wythnos)