Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr presennol - Arhoswch mewn neuaddau, neu dewch yn ôl atom ni!

Archebwch ar-lein

Archebwch Nawr

Dewch i fyw yn un o’n neuaddau myfyrwyr arobryn blwyddyn nesaf

Llety hollgynhwysol gyda aelodaeth champfa, golchdai, digwyddiadau Capus Byw bob wythnos, rhyngrwyd arobryn, diogelwch 24 awr, cymorth Mentoriaid a cynnal a chadw ar y safle….a dim costau cudd!

Dewch i fyw yn un o’n neuaddau dychwelwyr yn unig, archebwch gyda’ch ffrindiau a dewiswch eich ystafell o’r neuaddau canlynol:

Pentref Ffriddoedd

  • Glaslyn         
  • Gwynant   
  • Elidir R – Distaw
  • Cefn y Coed K   
  • JMJ – Bryn Dinas       
  • Ystafelloedd gofal iechyd bloc N, Borth 

Pentref Santes Fair

  • Tai Trefi
  • Stiwdios         
  • Cybi     
  • 12 Ffordd Tudno - Ol-radd

Gellir gwneud apwyntiad i ymweld â'r fflat dangos yn Ffriddoedd ac ystafelloedd yn Santes Fair drwy e-bostio neuaddau@bangor.ac.uk.

Dewch i'n gweld ni yn eich Swyddfa Neuaddau agosaf am sgwrs ynglŷn â'ch opsiynau. #CARUNEUADDAU