Myfyrwyr presennol - Arhoswch mewn neuaddau, neu dewch yn ôl atom ni!

Archebwch ar-lein

Archebwch Nawr

Dewch i fyw yn un o’n neuaddau myfyrwyr arobryn blwyddyn nesaf

Llety hollgynhwysol gyda aelodaeth champfa, golchdai, digwyddiadau Capus Byw bob wythnos, rhyngrwyd arobryn, diogelwch 24 awr, cymorth Mentoriaid a cynnal a chadw ar y safle….a dim costau cudd!

 • Os ydych yn archebu cyn 31 Ionawr 2020 byddwch yn elwa o'r canlynol:
 • Ffioedd rhewedig (ffioedd neuaddau 2019)
 • Dim ond talu £1 o flaendal

Dewch i fyw yn un o’n neuaddau dychwelwyr yn unig, archebwch gyda’ch ffrindiau a dewiswch eich ystafell o’r neuaddau canlynol:

Pentref Ffriddoedd

 • Glaslyn         
 • Gwynant   
 • Elidir R – Distaw
 • Cefn y Coed K   
 • JMJ – Bryn Dinas       
 • Ystafelloedd gofal iechyd bloc N, Borth 

Pentref Santes Fair

 • Tai Trefi
 • Stiwdios         
 • Cybi     
 • 12 Ffordd Tudno - Ol-radd

Gellir gwneud apwyntiad i ymweld â'r fflat dangos yn Ffriddoedd ac ystafelloedd yn Santes Fair drwy e-bostio neuaddau@bangor.ac.uk.

Dewch i'n gweld ni yn eich Swyddfa Neuaddau agosaf am sgwrs ynglŷn â'ch opsiynau. #CARUNEUADDAU