Myfyrwyr presennol - Arhoswch mewn neuaddau, neu dewch yn ôl atom ni!

Gwneud Cais

Ceisiadau ar agor nawr

Archebwch Nawr

Gwnewch y mwyaf o'ch bywyd myfyriwr a gwnewch gais i fyw mewn un o neuaddau preswyl y Brifysgol. Wrth fyw mewn neuadd breswyl y Brifysgol, cewch aelodaeth am ddim i'r gampfa, Campws Byw ac Academi. Mae eich holl filiau hefyd wedi ei gynnwys yn y pris!

50,000 o bwyntiau awtomaig (£50) i chi wario ar eich cyfrif YoYo!

Ymweld ag ein Neuaddau

Dewch i fyw yn un o’n neuaddau dychwelwyr yn unig, archebwch gyda’ch ffrindiau a dewiswch eich ystafell nawr o’r neuaddau canlynol:

Pentref Ffriddoedd

 • Glaslyn         
 • Gwynant       
 • JMJ – Bryn Dinas
 • Reichel         
 • Elidir R – Distaw
 • Ystafelloedd gofal iechyd bloc N, Borth 

Pentref Santes Fair

 • Tai Trefi
 • Stiwdios         
 • 12 Ffordd Tudno     
 • Bryn Eithin
 • Cwad Santes Fair - Ol-radd

Gellir gwneud apwyntiad i ymweld â'r fflat dangos yn Ffriddoedd ac ystafelloedd yn Santes Fair drwy e-bostio neuaddau@bangor.ac.uk.

Dewch i'n gweld ni yn eich Swyddfa Neuaddau agosaf am sgwrs ynglŷn â'ch opsiynau.