Pentref y Santes Fair

Ble mae'r Pentref?

Mae Pentref y Santes Fair wedi ei lleoli mewn safle dyrchafedig yn agos i ganol dinas Bangor. Mae rhyw 5 munud o gerdded o ganol y ddinas a thua 10-15 munud o gerdded o'r orsaf drenau a Phrif Adeilad y Brifysgol.

Beth sydd yno?

Agorwyd Pentref y Santes Fair yn 2015 ac mae tua 600 ystafelloedd yno, gydag amrywiaeth o opsiynau yn cynnwys ystafelloedd en-suite, ystafelloedd rhatach, stiwdios a thai tref. Mae un neuadd safonol, Bryn Eithin, sydd â cheginau ac ystafelloedd ymolchi i'w rhannu.

Yn y pentref mae caffi/siop, golchdy ac ystafelloedd cyffredin. Mae staff diogelwch ar y safle 24 awr y dydd. Mae gan bob ystafell gyswllt ddiwifr â'r rhyngrwyd ac mae pris y llety'n cynnwys yr holl filiau (yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd, gwres, trydan a dŵr), aelodaeth o'r gampfa ac aelodaeth Campws Byw.

Siop/caffi Barlows

Yng nghanol y pentref mae Barlows, sy'n cynnig bwyd a diod blasus, gan gynnwys coffi Starbucks, a darpariaeth eang o eitemau bwyd hanfodol.

Ystafell Ffitrwydd

Mae ystafell ffitrwydd yn y pentref, sydd â'r offer diweddaraf. Gall fyfyrwyr y Santes Fair hefyd ddefnyddio'r gampfa yng Nghanolfan Brailsford ym Mhentref Ffriddoedd.

LWuscalety Pentref y Santes Fair

Cliciwch ar enwau'r neuaddau isod am fwy o fanylion, yn cynnwys fideos a rhithdeithiau o'r cyfleusterau, hyd gytundebau a phrisiau.

Stiwdios ac ystafelloedd en-suite

Stiwdios

  • Mae pedwar math gwahanol o stiwdios ar gael; safonol, premiwm, uwch bremiwm a deluxe. Mae gan bob stiwdio ystafell wely en-suite a chegin fach breifat.

Neuadd Safonol

  • Bryn Eithin: Neuadd safonol, gydag ystafelloedd ymolchi a cheginau i'w rhannu.

Tai Tref

  • Tai Tref Tudno: 124 ystafell wely, gydag ystafelloedd molchi i'w rhannu rhwng dau fyfyriwr.

 

Rhithdeithiau