Owen Tudur Davies

Enw
Owen Tudur Davies
Swydd
Darlithydd mewn Addysg Gynradd (Mathemateg)
E-bost
eds416@bangor.ac.uk
Ffôn
(01248) 382937
Lleoliad
Hiraethog