Amdanom Ni

Ysgol Addysg

Mae'r Ysgol Addysg wedi sefydlu enw da ym maes hyfforddi athrawon ac mae'n parhau i addysgu myfyrwyr mewn cyrsiau gradd ac ôl-radd ar gyfer anghenion ysgolion drwy Brydain.

Dan arweiniad staff brwdfrydig mae'r Ysgol yn darparu dewis eang o gyrsiau blaengar yn arwain at dystysgrifau a graddau anrhydedd Prifysgol Bangor ac amrediad o gymwysterau ôl-radd. Cewch ddilyn cyrsiau trwy'r Gymraeg neu'r Saesneg neu'n ddwyieithog. Yng nghyd-destun Ewrop mae'r arbenigrwydd ieithyddol sydd yma yn rhoi dimensiwn cyffrous i'n holl gyrsiau a cheir cyfleoedd niferus i fyfyrwyr ddatblygu cysylltiadau Ewropeaidd. Mae gan yr Ysgol bartneriaeth sydd wedi ei hen sefydlu rhwng y Brifysgol ac ysgolion cynradd ac uwchradd lleol sy'n cynnig amgylchedd hyfforddi llawn amrywiaeth sydd, ar yr un pryd, yn gefnogol.

Yn rhoi cyfraniad arbennig at Gymru

Mae'r Ysgol Addysg yn cynnig awyrgylch cyfeillgar braf a bydd myfyrwyr o bob cwr ac o wahanol gefndiroedd yn ymgartrefu yma yn ein plith. Rydym yn cynnig cymdeithas fywiog a chyfoethog gydag adnoddau dihafal ar gyfer eu cyrsiau.