Obituaries : reported in Bangoriad 2004


ISLWYN FFOWC ELIS (1924-2004)
Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Acton, Wrecsam a thyfodd i fyny ar Fferm Aberwiel, Glynceiriog. Graddiodd ym Mangor yn fuan ar ôl yr Ail Ryfel Byd ac yna bu’n weinidog yn Llanfair Caereinion ac yn Niwbwrch, Ynys Môn. Enillodd Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1951 a gadawodd y weinidogaeth Wesleaidd yn 1956 i gael mwy o amser i ysgrifennu. Yn ddiweddarach bu’n ddarlithydd coleg yng Nghaerfyrddin a Llanbedr. Ei nofel enwocaf oedd Cysgod y Cryman a gyhoeddwyd ddeng mlynedd cyn roedd unrhyw grantiau cyhoeddi ar gael gan y Cyngor Llyfrau Cymraeg, a 15 mlynedd cyn i Gyngor y Celfyddydau ddechrau cynnig ysgoloriaethau i ysgrifenwyr. Mewn deng mlynedd cyhoeddodd naw nofel sylweddol ac mae llawer ohonynt wedi cael eu cyfieithu erbyn hyn i Saesneg, Almaeneg, Eidaleg a Gwyddeleg, ac yn cael eu hastudio mewn colegau Ewropeaidd. Fe’i disgrifiwyd fel ‘un o gewri’r diwylliant Cymreig’. Gwerthwyd mwy na 50,000 copi o Cysgod y Cryman ac fe’i dyfarnwyd yn Llyfr Cymraeg y Ganrif yn 1999. Fe’i cofir fel awdur o fri a lwyddodd i achub y nofel Gymraeg rhag mynd i’w thranc.

Islwyn Ffowc Elis was born in Acton, Wrexham and grew up at Aberwiel Farm, Glynceiriog. He graduated at Bangor soon after the Second World War, and served as a minister at Llanfair Caereinion and Newborough, Anglesey. Winner of the National Eisteddfod’s Literary Medal in 1951, Mr Elis left the Wesleyan ministry in 1956 to devote more time to this writing. He later became a college lecturer at Carmarthen and Lampeter. An award-winning novelist, his most famous novel Cysgod y Cryman was published ten years before any publishing grants were available from the Welsh Books Council, and 15 years before the Arts Council offered scholarships to writers. He published nine substantial novels in ten years, and many have now been translated into English, German, Italian and Irish and are studied at European colleges. Described as one of the ‘giants of Welsh culture’, his most well-known novel, Cysgod y Cryman, sold more than 50,000 copies and was declared the Welsh Book of the Century in 1999. He will be remembered as an author of distinction who succeeded in rescuing the Welsh novel from extinction.


GAYNOR MAIR CEMLYN-JONES (1920-2003)
Gaynor Cemlyn-Jones, who died on 26th April 2003, was a generous benefactor to the local community. She had a special interest in marine conservation and the work in the School of Ocean Sciences which promoted research in this sphere.

Through the Pen-y-Clip Trust she promoted work in subjects such as marine archaeology and supported the first PhD programme in this subject. One outcome of this was the conservation and reconstruction of a boat dated at 1547. This vessel, still 90% complete, is on permanent display at Llanberis.

During the late 1990s, the scope of the marine archaeology programme was extended under the title of "Marine Environmental History" and was based at the School. It is supported by the recently established Cemlyn-Jones Trust, and its remit includes sea level studies and the re-interpretation of ancient coastlines. The Trust supports a PhD
student (Mr Michael Roberts) and a Research Fellow (Dr Cecil Jones). Current research focuses on the evaluation of the Menai Strait and the Archaeology of Fisheries and the ancient sea routes of the Irish Sea.

Future research will reflect Miss Cemlyn-Jones’ concern for the maritime heritage of North-West Wales, where she lived for most of her life. The mission of the research programme is the science-based investigation of maritime history, a history of human beings controlled and empowered by marine environmental processes.

One of the University’s largest and busiest marine teaching laboratories will bear the Cemlyn-Jones name in recognition of the support provided to further our understanding of these vital processes.
Cecil JonesDR CYRIL PARRY (1930-2004)
Brodor o Flaenau Ffestiniog oedd Cyril Parry ac fe’i haddysgwyd yn yr Ysgol Sir yno ac yng Ngholeg Caerfyrddin. Tra oedd yn gweithio fel athro, cafodd radd allanol BSc Econ o Lundain a dechreuodd ymchwilio. Fe’i penodwyd yn ddarlithydd ym Mholytechnig Lerpwl cyn dod i Fangor. Ymunodd â staff y Brifysgol yn 1964 fel darlithydd mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn yr Adran Hanes. Yn 1967 daeth yn aelod allweddol o Adran Theori Gymdeithasol a Sefydliadau newydd y Brifysgol. Yr un flwyddyn dyfarnwyd PhD iddo am ei thesis ar Sosialaeth yng Ngwynedd 1900-20. Ysgrifennodd a chyhoeddodd lyfrau a phapurau ar y traddodiad radicalaidd mewn gwleidyddiaeth Gymraeg, ar Lloyd George, ar y Blaid Lafur yng Ngwynedd ac ar Wynedd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn ddarlithydd rhagorol ac yn adnabyddus am ei ofal cydwybodol dros ei fyfyrwyr. Cafodd ei ddyrchafu’n Uwch Ddarlithydd yn 1971. Symudodd i’r Adran Hanes yn 1982 ac yno y bu hyd ei ymddeoliad yn 1991.

Roedd yn wr cyhoeddus hefyd: bu’n aelod o hen Gyngor Sir Ynys Môn ac o Gyngor Sir Gwynedd wedi hynny. Ef oedd ei Gyfarwyddwr Addysg cyntaf a gwnaeth gyfraniad arbennig drwy sefydlu ei bolisi addysg. Anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf at ei wraig, Betty, y plant a’r teulu i gyd yn eu colled.

Y Parch.Dr Alwyn Roberts, cyn Ddirprwy-Is-Ganghellor

A native of Blaenau Ffestiniog, Cyril Parry was educated at the County School and in Carmarthen College. While a teacher, he gained an external B Sc Econ degree from London and began researching. He was appointed as a lecturer to Liverpool Polytechnic before coming to Bangor. He joined the University staff in 1964 as a lecturer in Government & Politics in the History Department. In 1967 he became a key member of the University’s new Department of Social Theory and Institutions. In the same year he was awarded a PhD for his thesis on Socialism in Gwynedd 1900-20. He wrote and published books and papers on the radical tradition in Welsh politics. On Lloyd George, on the Labour Party in Gwynedd and on Gwynedd and the First World war. He was an excellent lecturer and was notable for the conscientious care he took of his students. He was made a Senior Lecturer in 1971. He transferred to the History Department in 1982 and remained there until his retirement in 1991

He was also a public figure; he was a member of the old Anglesey County Council and of the first Gwynedd County Council. He was its first Director of Education, and he made a special contribution in establishing its education policy. We send our heartfelt condolences to his wife, Betty, the children and all the family in their loss.

Rev Dr Alwyn Roberts, former Pro Vice-ChancellorJACK W GOLTEN
(1942-2003)
Jack Golten was born on 27 th April 1942 in Cardiff of Jewish immigrant parents from Czechoslovakia who fled the persecution there with their two other sons to settle in Wales. He was brought up in Caerphilly and attended local schools there. He read Electronic Engineering at Bangor and graduated with a 1st Class Honours degree. After an MSc from Birmingham he did a years postgraduate study at the University of California in LA before returning to Wales to complete his PhD at Swansea. In 1968 he married Carol, his wife of 35 years and they eventually settled in Cheadle Hulme where they brought up their two children Helen and Alex.

His early career, right after his PhD, was with Shell in Holland where he was much concerned with control engineering problems in processing plants. Control engineering had always fascinated Jack from his undergraduate days and he lectured on this and systems analysis at the Manchester Metropolitan University for most of his professional life serving for some time as head of the mechanical engineering department. He was highly regarded in his field and his two books on the subject published by McGraw Hill were very well received and widely read. He also developed innovative control system software for educational and industrial purposes which sold internationally.

Jack first became ill in 2002 and although his initial operation and chemotherapy were at first successful, the illness progressed and in June 2003 he was readmitted to hospital where his condition deteriorated rapidly and he passed away on 11th July with his family around him.

Jack leaves behind not only his wife Carol and two fine children and two grandchildren but also his friends who were privileged to know and love him. His friendship and humour were always much valued and his spirit in his illness was an inspiration to all. He will be very sorely missed by all and their lives will be diminished by his passing.

Gerry WhitePHILIP DALEY (1928-2003)
Philip Daley worked in the New Forest before coming up to Bangor where he graduated B.Sc Forestry in 1948 under Professors Thompson (Forestry) and Thoday (Botany). His particular interest in field survey was encouraged by Colonel Molesworth, under whose guidance Philip calculated his “personal equation” of 111 paces to 100 yards.

After graduation Philip was appointed to the Colonial Forest Service in the rank of Assistant Conservator of Forests, and arrived in Lagos, Nigeria, on New Years Day in 1949.

A period of forest management in Jos and Ibadan Provinces was followed by the Colonial Forest Officers’ Course at Oxford University (1951-1952) where he met Anne whom he married in 1953.

Six years of territorial forest management in Minna Province (Northern Nigeria) was followed in 1959 by transfer to the single handed post of Forestry Officer, Hong Kong. Here he took over a Forestry Division in the doldrums with a Forest Policy which was patently obsolete viz: “to protect water catchments and produce poles and fuelwood”

Philip eventually succeeded in getting this Policy changed “from utilitarian to amenity forestry with strong emphasis on conservation.” and he went on to play a leading role in the formative stages of what became a very successful Country Parks Programme.

In 1970 a second Bangor Forester (John Wholey 1952) was appointed. Together they set about implementing this programme resulting in the designation of twenty one Country Parks by the time Philip retired in 1980.

The old Forestry Division was recognised and, as part of a localisation programme which is now complete, a number of Chinese graduates were recruited and sent for postgraduate training to New Zealand, Aberdeen, Edinburgh, Oxford and several to Bangor.

By the year 2002, 42,000 hectares of scenic hill land some 40% of the total land area of the territory, had been designated as Country Park and taken under active protective management. This now provides an important recreation facility (11 million visitor days recorded in 2002) for the residents of Hong Kong.

Philip and his family may be justly proud of this legacy.

A pleasant, mild-mannered man of firm Christian conviction, Philip was born on 5th May 1928 and died 14th May 2003, just after his seventy fifth birthday.

He is survived by his wife Anne; three daughters Ruth, Joanna and Frances, and by eight grandchildren.
John WholeyDR DAVID WYNN-WILLIAMS
was born in West Kirby in 1946 and he attended Calday Grange Grammar School and Birkenhead Technical College. His first degree in Botany and Microbiology in Aberystwyth was followed in 1964 by a PhD on the ecology of nitrogen fixing marine bacteria, under Muriel Rhodes jointly with Bangor University. His contemporaries remember him spending hours working off St.George’s Pier. His dynamic personality and indestructible character was only matched by his physical robustness and his boundless energy making him a constant
source of almost child-like optimism and positive attitudes. David gave innumerable public talks to all age groups, including on radio and television, and not only was he a keen sportsman, having participated in half-marathons and several London Marathons, but David was also a member of Cambridge choral societies - his involvement in the choir at the Investiture of the Prince of Wales at Caernarfon Castle being a particular highlight.

David taught in South London and in Tonbridge, Kent and he led a research expedition to Iceland in 1970. He joined British Antarctic Survey as a soil microbiologist in 1974 and spent two winters at Signy Island. Under primitive conditions - to guarantee that micro-organisms did not experience temperatures above that of their natural environment the lab was entirely unheated with an air hole in the floor to ensure bench temperatures of +2ºC and sub-zero below bench level- he made the first detailed study of Antarctic microbial populations in relation to
carbon respiration.

David’s love for polar life and its opportunities for adventure – scuba-diving with seals under-ice, scaling ice-covered mountain ridges or ski-walking around the entire Island on broken pack-ice, jumping tide-cracks and climbing over grounded ice bergs was only matched by his passion for photography, the history of Antarctic exploration and
particularly of the whaling origins of Signy Island. It was David’s persistence that tracked down Signe Sørrle, for whom Signy Island was named by her whaling captain husband when he first encountered it in 1912. David’s picture of Signe in her Norwegian home still hangs in Signy Base.

Aside ten scientific visits to Antarctica, to the British bases of Signy Island and Rothera, he was also involved in international collaboration and worked with the Italian Antarctic programme at Terra Nova Bay, the New Zealand programme at Scott Base and at the US base of McMurdo. His research led him to believe that moisture, and not
temperature, was the key controlling factor in microbial respiration in the extreme environments of freeze/thaw events. His work was recognized with the award of a Polar Medal in 1980 for outstanding contributions to Antarctic research. He developed image analysis approaches in order to visualize the three-dimensional structure of soil microbial communities and to study the patterns of colonization in harsh environments. He would subsequently use colonization of Antarctica as a central element of BIOTAS - an international research programme on terrestrial polar ecosystems- of which he was a dynamic co-organiser. David became Head of Terrestrial Ecology at BAS in 1993.

With a lifelong interest in astronomy and in the search for life on other planets - a Fellow of the Royal Astronomical Society and the British Interplanetary Society - David promoted Antarctica and its micro-organisms as analogues for extra-terrestial life. He identified that the long-lived UV-protective pigments in Antarctic cyanobacteria could provide biomarkers for life in extreme environments on Earth and on other planetary bodies. The Antarctic Astrobiology Group created around David at BAS, coincided with arguably his most productive period as a scientist. It was through his research collaboration with NASA Ames Research Center, the NASA Johnson Space Center and the European
Space Agency that he came to be held in the highest regard by the international space research community. His legendary networking abilities were deployed not only in establishing a UK Astrobiology network but in promoting and developing astrobiology worldwide and in creating the International Journal of Astrobiology. He was involved
with the Raman Spectroscopy Group at Bradford University in biomolecule identification whilst his polar background contributed important inputs to major papers on the possibility of water and life on Mars and to the debate on the origins of life. At the height of his research powers and having managed to combine all the areas of science and the
environment dearest to his heart, he remarked that he was now living out his life’s ambition and could scarcely credit his good fortune.

We are deeply saddened to hear about David Williams’ tragic death in a traffic accident whilst he was out jogging on a country road near his Cambridge home.

Based on information supplied by the British Antarctic Press and Information Office.PROFESSOR COLIN EABORN (1923 - 2004)

Colin Eaborn was emeritus professor of Chemistry at Sussex University. Born in Churton, Cheshire, he received his BSc degree from the University College of North Wales, Bangor in 1944. He worked for his PhD and became assistant lecturer at what was then University College Leicester in 1947. He was promoted lecturer in 1950, reader in 1954 and became known internationally for his seminal book Organosilicon Compounds, published in 1960. His research spanned a remarkably wide range, is described in more than 500 papers and he collaborated with chemists across the world moving into the sphere of what most would classify as inorganic chemistry. The rich variety of courses currently on offer in British universities has been markedly influenced by the imaginative work of Eaborn and others like him in the 1960’s and 1970’s. The integrated School of Chemistry and Molecular Science that Eaborn built up at Sussex provided the ideal inter-disciplinary medium within which the spectroscopic and analytical skills of the physical chemist and the separation techniques of the organic chemist could be brought together to isolate and characterise the first fullerenes, and bring the Nobel Prize to Sir Harry Kroto at Sussex in 1997.

Eaborn was the third recipient (the first non-American) of the Frederick Stanley Kipling award of the American Chemical Society in 1964, and received the Organo-metallic Award of the Royal Society of Chemistry in 1974, its Ingold Medal in 1976 and the Main Group Award in 1988. Known for his innovative work, for removing the traditional barriers and subject boundaries within Chemistry and thus helping to redraw the map of science learning. He was awarded an Honorary Fellowship by Bangor University in 2000.RAY DELAHUNTY
He was a conscientious and talented postgraduate at the School of Ocean Sciences, equally popular with staff and his postgraduate colleagues. Everyone who knew him was deeply saddened by his death in July 2003. Ray graduated in 1999 with first class honours in Marine Biology and Oceanography. His enthusiasm for the subject, and his love of the location, persuaded him to remain at Menai Bridge and continue his studies. His PhD research into measurements of primary productivity in shelf seas using the Fast Repetition Rate Fluorometer was at an advanced stage; the quality and completeness of Ray’s work was such that the School has recommended the award of a posthumous PhD.

Ray was far more than a competent and budding scientist. A multi-faceted character, he participated with gusto in every aspect of postgraduate life from the annual raft race to the Liverpool Arms pool team. He was also a very good rock climber and his love of the mountains was obvious to all who shared in those adventures. Ray’s life prior to his arrival at Bangor as a mature student was no less varied. His CV boasted spells as a building contractor, wine warehouse manager and motorcycle dispatch rider in London (after which climbing must have seemed relatively safe). The same diversity applied to his musical tastes. Anyone sharing a late night shift on a research cruise could look forward to an eclectic mix of Frank Sinatra, seventies disco and African drum music.

A recent memorial evening raised a large sum of money which will enable a Delahunty Prize to be awarded annually to the best first year student of Marine Biology and Oceanography. In addition, a painting has been commissioned that will incorporate all aspects of Ray's life as a student and will hang in the School of Ocean Sciences. Ray will be
sorely missed, but fondly remembered by all who knew him.
Kevin HorsburghDR GWENETH LILLY
Although born on Anglesey, she was raised in Liverpool. She was appointed Lecturer in English in Liverpool prior to her post in St Mary's College in Bangor from 1946 until her retirement in 1977. She was the author of many children's books, she published thirteen in all, the majority of which in the Welsh laguage with a historical theme. She died aged 83 years.PROFESSOR PETER FISH

The School of Informatics and all colleagues and friends were deeply distressed by the entirely unexpected death in early September 2003 of Professor Peter Fish. A recognised expert in the field of ultrasound, tributes were received from all corners of the globe testifying to the international reputation Peter had earned for his research work.


ALASDAIR CRAWFORD (1979 - 2003)

Alasdair Crawford, 24, a Marine Biology graduate was killed when his yacht capsized during a violent storm in the Bay of Biscay in December. He was from Castle Douglas in Scotland, and he was described as an adventurer whose ambition had been to skipper ocean-going yachts. He had already made several voyages transporting boats. He will be sadly missed by staff and students at the School of Ocean Sciences who knew him.


ALAN (Jock) CARLISLE

On August 7, 2003, Jock Carlise, age 79, of Deep River, died in comfort and with love at the Elizabeth Bruyère Centre in Ottawa. He made his final journey with his cherished and loving wife Joan and his three daughters Kathryn, Sara and Susan at his side. He will also be greatly missed by his six grandchildren, Stephen, Michael, Margaret, Elizabeth, Hanna and Alice; his two sons-in-law, Ken Couling and Peter Schoenberg, along with many other valued family members and friends, and his cat Benjie. North Renfrew Times “Brainstorm” columnist; Senior Research Scientist, Petawawa National Forestry Institute.


DR GWILYM MAELOR DAVIES


Cyn-ddarlithydd mewn amaethyddiaeth a bioleg, bu farw yn sydyn ond yn dawel yn ei gartref ar 30 Ionawr 2004.

Former lecturer in agriculture and biology, he died unexpectedly but peacefully at his home on 30 January 2004.WILLIAM PARRY (1906-2003)

William Parry devoted his working life to educating the minds of the next generation and in retirement worked to help those in need. Born in Calderstones, Liverpool, he took an Economics honours degree at Bangor and went on to teach the subject. He met, and married, his wife Mary in 1961 at Evered High School, Walton, where he was a Senior Master and she was deputy head. On his retirement the couple moved to Wrexham, and he was asked to be the secretary of what become Wrexham Care Association. From then on he was indefatigable in pursuing the welfare of clients. His work was recognised by the award of a British Empire Medal (BEM).PROFESSOR REGINALD SMITH BRINDLE (1917 – 2003)

For anyone in Britain growing into classical music in the 1960s and 1970s the name of Reginald Smith Brindle was a permanent presence on the contemporary scene. Smith Brindle was born in Lancashire and after seven years in the army during the Second World War spent mainly in Northern Africa and Italy, with demobilisation, his long service entitling him to a three-year rehabilitation grant which he deployed on a BMus course (1946-49) at Bangor. A fellowship from the University of Wales allowed him to return to Italy in 1949 to study at the Academia Santa Cecilia in Rome and then in Florence. In 1957 he saw an advertisement for a lectureship in music at his Alma Mater, the University College of North Wales and returned to Bangor for 13 years, spending the last three as Professor. Thereafter he was appointed Professor of Music at Surrey University at Guildford, retiring in 1981, during which time, he finished his Second Symphony, Veni Creator, in 1989 and continued to add to his extensive catalogue of guitar and organ music. One of his major innovations was the establishment of a Tonmeister course, the first ever to mix physics and music.


HOWARD SLADE

Former Building Officer in the Estates department until his retirement in 1982, he died peacefully at his home on 26 February 2004.


PROFESSOR TOM B REYNOLDSON
It is with sadness that we report the death of Professor Tom B Reynoldson, a great stalward of the department of Zoology and later the School of Animal Biology on 14 March, aged 89 years.