Amdanom ni

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yma i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad â’ch cyn gyd-fyfyrwyr, cael hyd i hen ffrindiau, eich helpu i drefnu aduniad a'ch cadw mewn cysylltiad â Phrifysgol Bangor lle bynnag yr ydych yn y byd.

Mae’r tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn ceisio datblygu cysylltiadau buddiol a pharhaol gydag alumni a chyfeillion y Brifysgol, boed yn gyn-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor,  Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Coleg Normal, Coleg y Santes Fair neu Brifysgol Cymru, Bangor. Rydym yma i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad â’ch gilydd a gyda’r Brifysgol gan roi’r newyddion diweddaraf a  gwybodaeth am unrhyw ddigwyddiadau neu  aduniadau alumni.

Nid ydym eisiau colli cysylltiad â chi pan fyddwch yn gadael Bangor! Gadewch i ni wybod pan fyddwch yn symud tŷ, newid swydd neu’n newid eich cyfeiriad e-bost drwy lenwi’r ffurflen ddiweddaru. Yna byddwn yn sicrhau eich bod yn cael gwybod am yr holl ddatblygiadau a’r gweithgareddau diweddaraf yn y Brifysgol.

Tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Sheila O’Neal

382004

Cyfarwyddwr Datblygu
Bethan Perkins 388332 Swyddog Datblygu Alumni
Emma Marshall 382594 Cyfarwyddwr y Gronfa Flynyddol
Paula Fleck 382020 Gweinyddwr Datblygu
Richard Hughes 388215 Gweinyddwr cronfa ddata

Gwasanaethau a buddion

Mae Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cynnig nifer o wahanol wasanaethau i’n alumni. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma. 

Y Bwrdd Ymgynghorol Alumni

Sefydlwyd Bwrdd Ymgynghorol Alumni yn 2006 i gynghori’r Brifysgol ynglŷn â chysylltiadau a gweithgareddau alumni. Mae’r Bwrdd,  dan gadeiryddiaeth Dr George Buckley (Economeg, 1993), yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn.

I weld proffil aelodau Bwrdd Ymgynghorol Alumni, cliciwch yma.

Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn falch o glywed gan ein cyn-fyfyrwyr; boed eu helpu i ddod o hyd i hen ffrindiau,  helpu i drefnu aduniad neu i dderbyn lluniau ac atgofion am eu  cyfnod ym Mangor. Os hoffech gysylltu â’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, gweler y manylion isod:

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
Ffôn: + 44 (0)1248 382020 / 388332
E-bost: alumni@bangor.ac.uk