Cymrodyr er Anrhydedd sy’n Alumni

Mae Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn anrhydedd tra phwysig y mae'r Brifysgol yn ei rhoi'n flynyddol i unigolion o fri sydd â chysylltiad â’r Brifysgol neu â Chymru, ac sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig yn eu gwahanol feysydd. Rydym yn arbennig o falch o'n Cymrodyr er Anrhydedd sydd yn alumni. Dyma rai o'r alumni diweddar sy'n Gymrodyr.

 

Howard Clarke (Peirianneg Electronig, 1961)

Cadeirydd Morgan Innovation & Technology

Am Ei Wasanaeth I Beirianneg Electronig

Cynfyfyriwr, peiriannydd ac entrepreneur yw Howard Clarke. Mae ei gwmni'n datblygu ac yn cynhyrchu cynhyrchion newydd yn y diwydiannau meddygol, amddiffyn a masnachol. Mae Howard yn Gymrawd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg ac mae ei enw ar lawer o batentau rhyngwladol. 

 

 

Dr Philip Trathan (Botaneg, 1979)

Pennaeth Cadwraeth Arolwg Antarctig Prydain

Am Ei Wasanaeth i Gadwraeth

Mae gan Dr Philip Trathan dair gradd gan y Brifysgol wedi iddo raddio gyda gradd BSc mewn Botaneg yn 1979 ac ennill Doethuriaeth mewn Ecoleg Poblogaeth Planhigion yn 1983. Derbyniodd DSc yn 2012 am ei gyfraniad nodedig i Wyddor yr Antarctig.

 

 

 

Yr Athro Robin Grove-White (Hanes Cymru, 2009)

Academydd ac Amgylcheddwr

Am ei Wasanaeth i’r Gymuned

Mae’r Athro Robin Grove-White yn academydd nodedig a Chadeirydd Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru y Brifysgol. Mae’n amgylcheddwr ymrwymedig, sy’n hynod weithgar yn y maes.

 

 

Stavros Ioannou (Bancio, Yswiriant a Chyllid, 1988)

Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol Eurobank

Am Ei Wasanaeth i Fancio

Mae Stavros Ioannou, yn raddedig o Brifysgol Bangor ac sydd yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Eurobank wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol tu hwnt i sector bancio Gwlad Groeg drwy swyddogaethau rheolaethol yn y prif sefydliadau cyllidol.

 

 

Yr Athro Julian Evans OBE (Coedwigaeth, 1972)

Cadeirydd Pwyllgor Arbenigwyr ar Wyddor  Coedwigaeth y Comisiwn Coedwigaeth

Am Wasanaeth i Goedwigaeth

Alumnus Prifysgol Bangor a’r cyntaf i dderbyn gradd uwch DSc mewn Coedwigaeth, derbyniodd Yr Athro Julian Evans ei OBE am wasanaeth i goedwigaeth yn y trydydd byd. Mae’n Gadeirydd Pwyllgor Arbenigwyr ar Wyddor Coedwigaeth y Comisiwn Coedwigaeth ac yn gyn-lywydd yr  Institute of Chartered Foresters ac wedi cyhoeddi nifer o bapurau ymchwil ar goedwigaeth drofannol a thymherus.

 

Yr Athro Constantinos Grammenos CBE (Economeg, 1977)

Athro yn Cass Business School

Am Wasanaeth i Fusnes

Mae'r Athro Grammenos yn arweinydd blaenllaw ym maes llongau rhyngwladol a chyllid. Sefydlodd yr International Centre for Shipping Trade and Finance yn Cass Business School, City University, a enwyd yn Costas Grammenos Centre for Shipping Trade and Finance ar ei ôl. Wedi dilyn gradd mewn Gwleidyddiaeth ac Economeg yng ngwlad Groeg, astudiodd yr Athro Grammenos am ei MSc mewn Economeg Gyllidol ym Mhrifysgol Bangor. Ac yntau bellach yn academydd blaenllaw yn City University, mae ei bolisïau’n ymwneud â chyllid bancio llongau wedi eu cynhwyso gan y rhan fwyaf o fanciau rhyngwladol. Mae wedi gwasanaethu fel Dirprwy Is-ganghellor a dirprwy ddeon yn ei brifysgol, ac mae’n dal nifer o swyddi anrhydeddus a gweithredol.

 

Kailesh Karavadra (Peirianneg Electronig, 1989)

Partner Rheoli, Ernst & Young

Am Wasanaeth i Fusnes

Fel un o Uganda a ddaeth i Brydain yn ffoadur, dewisodd Kailesh Karavadra astudio ym Mangor yn hytrach na Phrifysgol Rhydychen, ac fe raddiodd gyda graddau BSc a MSc mewn Peirianneg Electronig, gan ychwanegu sawl modiwl cyfrifo a chyllid i’w raglen Meistr. Ymunodd ag Ernst & Young, gan symud ymlaen i fod yn Bartner Rheoli’r Swyddfa yn Silicon Valley, gan wasanaethu cleientiaid o Seattle i San Diego a Salt Lake City i Hawaii.

 

Yr Uwchfrigadydd Susan Ridge (Hanes, 1984)

Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Cyfreithiol y Fyddin

Am Wasanaeth i’r Gyfraith

Penodwyd yr Uwchfrigadydd Susan Ridge I’r safle hwnnw yn 2015. Hi yw’r ddynes yn y safle uchaf yn y Lluoedd Arfog Prydeinig a’r ddynes gyntaf i gael safle Uwchfrigadydd yn y fyddin. Fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Cyfreithiol y Fyddin, hi yw prif gynghorwr y fyddin ar faterion cyfreithiol, gan roi cefnogaeth gyfreithiol i’r milwyr tra maent mewn barics, yn ymarfer neu ar ymgyrchoedd.

 

 

Rhian Huws Williams (Cymdeithaseg, 1983)

Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru

Am Wasanaeth i Waith Cymdeithasol

Mae gan Rhian Huws Williams dros 30 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru fel gweithiwr cymdeithasol a hyfforddwr. Mae wedi datblygu polisïau a strategaethau ar ddatblygu a rheoli gweithlu yng Nghymru ac ar lefel Brydeinig. Yn 2001, penodwyd Rhian I sefydlu Cyngor Gofal Cymru fel y corff datganoledig cyntaf dan arweiniad dinasyddion i reoleiddio gweithlu’r proffesiwn Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n aelod o Dasglu’r Gweinidog i ddatblygu fframwaith strategol i’r iaith Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gadeirio’r grŵp monitro.