Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangoriad 2015

Mae rhifyn diweddaraf o'n cylchgrawn alumni, y Bangoriad, ar gael nawr.

Croeso i rifyn 2015 y Bangoriad. Mae wedi bod yn flwyddyn brysur yn y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni ac mae'n bleser gennym rannu ein storïau efo chi. Yn y rhifyn diweddaraf yma rydym yn edrych yn ôl ar yr aduniadau niferus sydd wedi eu cynnal, yma yng ngwledydd Prydain ac o amgylch y byd. Mae'n bleser gennym hefyd rannu llwyddiannau ein Grŵp 2020 efo chi a chyflwyno ein Bwrdd Datblygu newydd, a fydd o gymorth mawr i helpu'r Brifysgol i godi arian.

Cliciwch yma ar gyfer y newyddion diweddaraf o Brifysgol Bangor!