Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangoriad 2017

Mae rhifyn diweddaraf y Bangoriad, cylchgrawn alumni Prifysgol Bangor, ar gael nawr!

Croeso i rifyn 2017 Bangoriad. Mae wedi bod yn flwyddyn brysur yn y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni ac mae'n bleser gennym rannu ein storïau efo chi.

Yn y rhifyn yma, gallwch ddarllen am ein wobr Alumni’r Flwyddyn, aduniadau a digwyddiadau alumni diweddar a’r newyddion diweddaraf o’r Brifysgol. Rydym hefyd yn cynnwys Cofrestr Rhoddwyr i ddiolch i’r rheiny sydd wedi dangos cefnogaeth i’r Brifysgol yn ystod y flwyddyn diwethaf.

Am y tro cyntaf rydym yn cyhoeddi'r cylchgrawn yn bennaf ar-lein eleni mewn fformat troi-tudalen, a dim ond nifer cyfyngedig a gaiff eu hargraffu.  Mae hyn yn arbed costau eithriadol i'r brifysgol ac yn eich galluogi i ddarllen y cylchgrawn ar eich prif gyfrifiadur, gliniadur neu ffôn bach ac anfon y linc at unrhyw un rydych yn credu na wnaeth ei dderbyn.

Cliciwch ar y llun isod o'r clawr i ddarllen Bangoriad 2017 ar ffurf troi-tudalen, neu ar y linc isod i'w ddarllen ar ffurf PDF.

Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau!