Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cylchgrawn Bangoriad a'r Bangoriad Bach

Bangoriad Bach yw'r e-gylchlythyr chwarterol i alumni ac mae'n cynnwys newyddion diweddaraf y Brifysgol a'r alumni, manylion am aduniadau a digwyddiadau, a gwybodaeth am yr ymchwil a'r gweithgareddau diddorol sy'n digwydd yn ein Hysgolion a'n Colegau.

Rhowch eich cyfeiriad ebost inni i dderbyn rhifynnau o Fangoriad Bach yn y dyfodol yn syth i'ch mewnflwch.

Bangoriad oedd cylchgrawn Prifysgol Bangor i alumni a ffrindiau. Cewch ddarllen y rhifynnau blaenorol isod.

 

Archif E-Newyddlenni Bangoriad Bach

Archif y Bangoriad