Oherwydd Bangor

Ydych chi’n teimlo na fyddech chi wedi cyrraedd lle rydych heddiw oni bai am eich cyfnod ym Mangor? Oes gennych chi atgof am le neu ddigwyddiad yn y Brifysgol sydd wedi aros yn eich cof yn gyson? Wnaethoch chi gyfeillion oes yma, sefydlu traddodiadau neu gyfarfod â’ch cymar?   Hoffem glywed amdano!
Cynorthwywch ni i ddangos pam fod ein cyn fyfyrwyr yn falch o fod yn alumni Bangor drwy gyfrannu at gasgliad o straeon gan ein cyn fyfyrwyr drwy’r blynyddoedd. 

Felly, beth ydych chi’n meddwl sy’n gwneud Prifysgol Bangor mor arbennig?

“Dysgais am fywyd, cariad a llenyddiaeth i gyd ar yr un pryd”

Darllenwch pam mae Bangor yn agos at galonnau rhai o’n cyn-fyfyrwyr yma

“RIP Benny Diceymus”

Alumni yn rhannu'r traddodiadau y bu iddynt eu dilyn ym Mangor. Wnaethoch chi gadw'r rhain yn ystod eich cyfnod yma?

“Atgofion parhaol”

Rhannwch gyda ni'r ffotograff sy’n crynhoi’ch amser ym Mangor.

Os hoffech gyfrannu a dweud wrthym pam fod gan Fangor le mor gynnes yn eich calon, anfonwch eich stori atom i: alumni@bangor.ac.uk gan gofio cynnwys eich manylion cyswllt, y cwrs y bu i chi ei ddilyn a’r flwyddyn y bu i chi raddio. Anfonwch lun ohonoch eich hun hefyd fel y gallwn ei gynnwys yn yr oriel o ddyfyniadau a straeon gan alumni.