Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Chris Yarrow

Coedwigaeth, 1964

Yn 1960, i ennill lle yn yr Adran Goedwigaeth, nid yn unig oedd angen addewid o ganlyniadau lefel A rhagorol a geirda gan eich prifathro, roeddech hefyd angen pasio cyfweliad trwyadl a llym â'r Athro Mobbs, a allasai eich holi am gennau blaguro'r pisgwydd manddail. Yn ffodus cefais gynnig lle.

Ar y pryd dim ond 850 o fyfyrwyr oedd ym Mangor, ac roedd bywyd coleg yn chwarae rhan yr un mor bwysig â'ch astudiaethau. Gyda chyn lleied o fyfyrwyr roedd yn bosib bod ar dermau cyfarch gyda phawb. Roedd llu o gymdeithasau dan arolygaeth lac y Cyngor Cynrychioli Myfyrwyr hynod o fywiog a byddai cystadleuaeth frwd yn ei etholiadau aelodaeth; fe'm hetholwyd yn ysgrifennydd etholiadau.

I lawer roedd y ddawns nos Sadwrn yn PJ, i gyfeiliant band Ray Irvine, yr Original Downtown Syncopators neu hyd yn oed Roger Whittaker yn rhoi'r cyfle i fechgyn gyfarfod â merched ar adeg pan oedd y dynion yn parhau i fod mewn mwyafrif sylweddol. Bu cwmnïaeth pedair blynedd o ddosbarthiadau coedwigaeth, teithiau gwyliau hir i'r Alban, Ffrainc a llefydd eraill, yn fodd o saernïo sawl cyfeillgarwch sydd wedi para oes, ac mae rhai ohonom yn dal i ddod ynghyd i gyfarfod o bedwar ban byd. 

Euthum ymlaen i Montana a chymryd gradd Meistr mewn Coedwigaeth a Hamdden, a dychwelyd yn 1966 i weithio i gwmni o ymgynghorwyr defnydd tir. Gweithiais, ymysg pethau eraill, ar dirlunio'r gwaith alwminiwm yng Nghaergybi. Erbyn 1970 roeddwn wedi ffurfio fy ymgynghoriaeth fy hun, yn arbenigo mewn coedwigaeth raddfa fechan, hamdden cefn gwlad a thwristiaeth. Bron i argyfwng ariannol 1974 ddifa'r cwmni yr oeddwn erbyn hynny yn ei redeg gyda'm gwraig Anne. Gwnaethom gynilo a newid ein ffordd o fyw, a chofleidio 'hunangynhaliaeth' gyda gwenyn, gwely llysiau a hyd yn oed ŵyn yn ein gardd fach deras.

Yn 1980 gwnaethom brynu coedwig 63 acer yn y Sussex High Weald, a threulio'r ddeng mlynedd ar hugain nesaf yn ei droi yn atyniad twristiaeth a chanolfan addysgol sydd wedi ennill gwobrau, gyda choedwigaeth amlbwrpas yn sylfaen i'r busnes.  Roeddem yn ddigon ffodus i allu adeiladu ein tŷ ein hunain, gweithio o gartref, rhedeg ein busnes ein hunain ar ddarn o dir a gallu gosod esiampl o reolaeth dir oleuedig. 

Pan wnaeth Anne a minnau ymddeol gwnaethom benderfynu ysgrifennu cofnod o'n bywyd rhyfedd, a chyhoeddwyd Thirty Years in Wilderness Wood (cyswllt: http://www.troubador.co.uk/book_info.asp?bookid=3506) yr hydref diwethaf. Mae Bangor yn cael sylw priodol yn ei dudalennau, gan ei fod yn cynrychioli pedair blynedd a ddylanwadodd yn fawr ar fy ngyrfa.  Gall unrhyw hen Fangoriaid gysylltu â mi ar: yarrow@hmill.plus.com