Newyddion a Gwybodaeth

Newyddion y Brifysgol

I ddarllen y newyddion diweddaraf o’r Brifysgol, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau’r Brifysgol

Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf am aduniadau a digwyddiadau alumni.

Cliciwch yma i weld digwyddiadau i ddod yn y Brifysgol.

 

Bangoriad Bach

Bangoriad Bach yw ein e-gylchlythyr chwarterol i gyn-fyfyrwyr sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf gan y brifysgol a'n cyn-fyfyrwyr, manylion am aduniadau a digwyddiadau, a gwybodaeth am yr ymchwil a'r gweithgareddau cyffrous sy'n digwydd yn ein Hysgolion a'n Colegau.

I dderbyn rhifynnau Bangoriad Bach yn y dyfodol, rhowch wybod i ni beth yw eich cyfeiriad e-bost yma. Gellir dod o hyd i rifynnau blaenorol Bangoriad Bach yma.

 

Bangoriad

Bangoriad yw cylchgrawn Prifysgol Bangor i gyn-fyfyrwyr a ffrindiau.

Cliciwch yma i weld archif y Bangoriad.

 

Teyrngedau

Mae ysgrifau coffad i gyn-fyfyrwyr a staff a anfonwyd at y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni i'w gweld yma.

Os oes gennych deyrnged am gyn-fyfyriwr neu gyn-aelod o staff y Brifysgol, anfonwch e-bost at: alumni@bangor.ac.uk neu ffoniwch: +44 (0) 1248 388332