Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion a Gwybodaeth

Bangoriad Bach

Bangoriad Bach yw'r e-gylchlythyr chwarterol i alumni ac mae'n cynnwys newyddion diweddaraf y Brifysgol a'r alumni, manylion am aduniadau a digwyddiadau, a gwybodaeth am yr ymchwil a'r gweithgareddau diddorol sy'n digwydd yn ein Hysgolion a'n Colegau.

Rhowch eich cyfeiriad ebost inni i dderbyn rhifynnau o Fangoriad Bach yn y dyfodol yn syth i'ch mewnflwch. Gweler ein harchif lle cewch hen rifynnau o Bangoriad Bach.

 

Bangoriad

Bangoriad oedd cylchgrawn Prifysgol Bangor i alumni a ffrindiau. Nid yw'n cael ei gyhoeddi bellach ac mae dulliau cyfathrebu electronig wedi cymryd ei le, ond cewch ddarllen y rhifynnau blaenorol yma.

 

Newyddion y Brifysgol

Darllenwch y newyddion diweddaraf am y Brifysgol, Ymchwil a Myfyrwyr o Fangor.

 

Digwyddiadau

Yn ogystal â'r aduniadau a'r digwyddiadau a drefnir gan Dîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni, mae Prifysgol Bangor yn cynnal nifer o ddarlithoedd a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn sy'n agored i'r cyhoedd.

Ar y dudalen Aduniadau a Digwyddiadau mi welwch chi'r gweithgareddau sydd ar y gweill ar gyfer yr alumni a Chalendr Digwyddiadau'r Brifysgol am fanylion y digwyddiadau cyhoeddus.

 

Teyrngedau

Mae ysgrifau coffa'r cyn-fyfyrwyr a'r staff a anfonir at y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni i'w gweld yma.

Os oes gennych ysgrif goffa am alumnus neu gyn-aelod o staff y Brifysgol yr hoffech ei rhoi ar ein gwefan, anfonwch e-bost at: alumni@bangor.ac.uk