Newyddion a Gwybodaeth

Newyddion y Brifysgol

Cyhoeddwyd mai George Meyrick yw Canghellor newydd Prifysgol Bangor.

I ddarllen y newyddion diweddaraf o’r Brifysgol, cliciwch yma.

Digwyddiadau’r Brifysgol

Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf am aduniadau a digwyddiadau alumni.

Cliciwch yma i weld digwyddiadau i ddod yn y Brifysgol.

Bangoriad

Dosberthir y Bangoriad, cylchgrawn i alumni a chyfeillion Prifysgol Bangor, unwaith y flwyddyn. Mae’n ffordd i ni adael i chi wybod beth sy’n digwydd yn eich hen adrannau ac mae’n cynnwys erthyglau, newyddion am ein alumni, newyddion am weithgareddau hel arian a digwyddiadau’n ymwneud ag alumni.

I wneud yn siŵr eich bod yn derbyn y Bangoriad, gadewch i ni wybod eich manylion cyswllt yma.

Cliciwch yma i weld archif y Bangoriad.

Os hoffech ein helpu i leihau ein costau postio drwy ddewis derbyn y Bangoriad drwy e-bost yn unig, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda drwy lenwi ein ffurflen yma.

Teyrngedau

Er nad ydym yn cynnwys teyrngedau yn y Bangoriad bellach, rydym yn eu rhoi ar ein gwefan. I weld teyrngedau i alumni a staff a anfonwyd atom, cliciwch yma.

Os oes gennych deyrnged am gyn-fyfyriwr neu gyn-aelod o staff y Brifysgol, anfonwch e-bost at: alumni@bangor.ac.uk neu ffoniwch: +44 (0) 1248 388332

E-Newyddlen

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn anfon e-newyddlen chwarterol i’n alumni gyda manylion a’r newyddion diweddaraf o’r Brifysgol. I dderbyn ein e-newyddlenni, gadewch i ni wybod eich cyfeiriad e-bost yma.